Pediatria 5 | 2020

SPIS TREŚCI

Niedożywienie u dzieci w czasie pandemii COVID-19

Jędrzej Sarnecki,
Pediatria 5 | 2020
Cena:6 zł

Zaburzenia rozwoju u dzieci. Część 1: Praktyczne wskazówki dotyczące postępowania diagnostycznego i terapeutycznego

Anna Wiernicka, Małgorzata Matuszczyk, Jarosław Kierkuś,
Pediatria 5 | 2020
Cena:8 zł

Atrezja dróg żółciowych – obraz kliniczny i aktualne poglądy na etiopatogenezę

Joanna Pawłowska, Bożena Cukrowska, Piotr Czubkowski, Joanna Cielecka-Kuszyk, Anna Ostoja-Chyrzyńska, Joanna B. Bierła, Maria Janowska, Joanna B. Trojanek, Anna Helmin-Basa, Jacek Michałkiewicz,
Pediatria 5 | 2020
Cena:8 zł

Stosowanie alprostadylu u noworodków z przewodozależnymi wadami wrodzonymi serca – praktyczne porady

Agnieszka Grzyb, Agata Wójcik-Sęp, Joanna Duliban, Renata Bokiniec, Małgorzata Żuk, Joanna Szymkiewicz-Dangel,
Pediatria 5 | 2020
Cena:6 zł

Dziedziczne zapalenie trzustki

Grzegorz Oracz,
Pediatria 5 | 2020
Cena:6 zł

Wrodzone zaburzenia glikozylacji białek

Milena Greczan, Dariusz Rokicki,
Pediatria 5 | 2020
Cena:6 zł

Aktualne zastosowania tlenoterapii hiperbarycznej u dzieci

Judyta Mews, Jacek Siewiera, Katarzyna Królikowska, Agata Wawrzyniak, Bolesław Kalicki,
Pediatria 5 | 2020
Cena:8 zł

Urazy głowy u dzieci – diagnostyka i postępowanie w SOR

Jerzy Wassermann,
Pediatria 5 | 2020
Cena:8 zł

Zespół Tourette’a

Milena Franckiewicz, Sergiusz Jóźwiak,
Pediatria 5 | 2020
Cena:6 zł

Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży

Agnieszka Słopień, Karolina Kręglewska,
Pediatria 5 | 2020
Cena:8 zł

Nietolerancja laktozy w populacji dziecięcej – patogeneza, epidemiologia, diagnostyka i leczenie

Agnieszka Sieczkowska, Magdalena Placek, Aneta Pomiećko, Anna Liberek,
Pediatria 5 | 2020
Cena:6 zł

Autoimmunologiczne zespoły wielogruczołowe

Anna Malinowska, Mieczysław Szalecki,
Pediatria 5 | 2020
Cena:6 zł

Ocena wiedzy kobiet w ciąży i w okresie laktacji na temat roli diety w rozwoju dziecka

Klaudia Gnatkiewicz, Agnieszka Kozioł-Kozakowska,
Pediatria 5 | 2020
Cena:8 zł

Pacjent po splenektomii – studium przypadku

Ewa Bernatowska,
Pediatria 5 | 2020
Cena:8 zł

SERCE TRÓJPRZEDSIONKOWE

Agnieszka Boruc, Alicja Mirecka-Rola,
Pediatria 5 | 2020