Pediatria 2 | 2021

SPIS TREŚCI

Alergia na pokarmy u dzieci w czasie pandemii SARS-CoV-2 – stanowisko ekspertów dotyczące świadczenia usług medycznych

Elżbieta Jarocka - Cyrta, Agnieszka Krauze, Andrea Horvath, Ernest Kuchar, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Teresa Jackowska, Ryszard Kurzawa,
Pediatria 2 | 2021

Wady postawy – stary temat w nowym ujęciu

Marek Okoński, Dominik Odzioba, Grzegorz Kandzierski,
Pediatria 2 | 2021
Cena:8 zł

Żylne dostępy centralne u dzieci

Janusz Książyk, Alicja Szymańska, Katarzyna Popińska,
Pediatria 2 | 2021
Cena:8 zł

Noworodek z ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym

Barbara Królak-Olejnik, Paulina Szczygioł,
Pediatria 2 | 2021
Cena:8 zł

Zasady transportu noworodka

Anna Strzęciwilk,
Pediatria 2 | 2021
Cena:8 zł

Ciała obce w nosie i uchu u dzieci

Teresa Bis-Oleniacz,
Pediatria 2 | 2021
Cena:8 zł

Nawracająca ostra niewydolność wątroby

Maja Klaudel-Dreszler, Elżbieta Ciara, Irena Jankowska, Patryk Lipiński,
Pediatria 2 | 2021
Cena:6 zł

Leczenie pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni w ramach programu lekowego w Polsce

prof. dr hab. Katarzyna Kotulska, Lucyna Muller, Anna Dobrzycka-Ambrożewicz, Agnieszka Biedroń, Anna Świerczyńska, Sławomir Kroczka, Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska,
Pediatria 2 | 2021
Cena:6 zł

Wsparcie rodziny dziecka z niepełnosprawnością – Polska na tle innych krajów

Jan Mazela, Joanna Żółkiewska,
Pediatria 2 | 2021
Cena:6 zł