Pediatria 2 | 2012

SPIS TREŚCI

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe w żywieniu dzieci i młodzieży.

dr hab. Piotr Socha, lek. med. Wojciech Jańczyk,
Pediatria 2 | 2012

Sepsa u noworodka: definicja, diagnostyka i terapia.

prof. dr hab. Ryszard Lauterbach,
Pediatria 2 | 2012

Gorączka reumatyczna (morbus rheumaticus) i ASO.

Izabela Szczygielska, Elżbieta Hernik, Agnieszka Gazda, Lidia Rutkowska - Sak,
Pediatria 2 | 2012

Kwas ursodeoksycholowy w leczeniu schorzeń wątroby i dróg żółciowych u dzieci.

dr hab. Dariusz Marek Lebensztejn, Monika Kłusek,
Pediatria 2 | 2012

Zespół Turnera – obraz kliniczny oraz możliwości leczenia ludzkim rekombinowanym hormonem wzrostu.

dr hab. Mieczysław Szalecki, Agnieszka Rudzka-Kocjan, Agnieszka Lecka - Ambroziak, Urszula Wątrobińska, Maria Szarras - Czaplik,
Pediatria 2 | 2012

Optymalizacja postępowania w zakresie pozyskiwania, przechowywania oraz wykorzystania mleka matki dla dziecka – aktualizacja zaleceń.

Janusz Świetliński, prof. dr hab. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, dr Maria Wilińska, Anna Kowal,
Pediatria 2 | 2012

Cytokiny w pokarmie ludzkim.

dr Maria Wilińska, Urszula Bernatowicz - Łojko, Aleksandra Wesołowska,
Pediatria 2 | 2012

Postępowanie ze zdrowym noworodkiem po cięciu cesarskim.

prof. dr hab. Maria Kornacka, Beata Pawlus, Izabela Kowalska,
Pediatria 2 | 2012

Udział pokarmu kobiecego w żywieniu dzieci do 2. r.ż. w Polsce na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego.

dr Maria Wilińska, Urszula Bernatowicz - Łojko, Aleksandra Wesołowska,
Pediatria 2 | 2012