Pediatria 2 | 2009

SPIS TREŚCI

Chemik w panteonie medycyny – z historii badań nad witaminą C.

prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz,
Pediatria 2 | 2009

Zalecenia pielęgnacji centralnych kaniul żylnych tunelizowanych.

Anna Wieteska-Klimczak, prof. dr hab. Janusz Książyk, Maryla Podemska,
Pediatria 2 | 2009

Aktualne spojrzenie na zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży.

dr hab. Piotr Socha, dr hab. Mieczysław Litwin, lek. med. Wojciech Jańczyk,
Pediatria 2 | 2009

Choroba Hirschsprunga – zasady postępowania diagnostycznego.

Piotr Kaliciński, Wiktor Jodkowski,
Pediatria 2 | 2009

Terapia zaparć stolca u dzieci.

prof. dr hab. Józef Ryżko, dr Maciej Dądalski, Grzegorz Oracz,
Pediatria 2 | 2009

Manometria anorektalna w diagnostyce i terapii zaburzeń defekacji u dzieci.

prof. dr hab. Józef Ryżko, dr Maciej Dądalski, dr Jarosław Kierkuś, Grzegorz Oracz,
Pediatria 2 | 2009

Aminokwasy w żywieniu pozajelitowym u dzieci.

Katarzyna Popińska, Mikołaj Danko,
Pediatria 2 | 2009

Dożylne emulsje lipidowe w żywieniu pozajelitowym dzieci.

Katarzyna Popińska, Joanna Żydak,
Pediatria 2 | 2009

Wrodzony zespół naczyniakowatości limfatycznej jelita cienkiego – opis przypadku.

dr hab. Piotr Socha, lek. med. Anna Rybak, dr hab. Marek Woynarowski, prof. dr hab. Jerzy Socha,
Pediatria 2 | 2009

Suplementy diety – korzyści i zagrożenia.

Mirosław Jarosz, Katarzyna Stoś, Wioletta Respondek, Katarzyna Wolnicka,
Pediatria 2 | 2009