Pediatria 1 | 2010

SPIS TREŚCI

Związki naturalne w farmacji i medycynie. Kwas salicylowy i fenolokwasy

prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz, Jacek Hennig,
Pediatria 1 | 2010

Co to jest zespół metaboliczny u dzieci?

dr hab. Piotr Socha, dr hab. Mieczysław Litwin, lek. med. Wojciech Jańczyk,
Pediatria 1 | 2010

Wytyczne Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych dotyczące stosowania 13-walentnej skoniugowanej polisacharydowej szczepionki przeciwko pneumokokom – Prevenar 13

prof. dr hab. Ewa Bernatowska, dr Paweł Grzesiowski, dr hab. Teresa Jackowska, prof. dr hab. Anna Dobrzańska, prof. dr hab. Jacek Wysocki, prof. dr hab. Krystyna Wąsowska-Królikowska, dr Hanna Czajka, dr Ryszard Konior, prof. dr hab. Leszek Szenborn, dr Jacek Mrukowicz,
Pediatria 1 | 2010

Klasyfikacja Oxford nefropatii IgA – komentarz

prof. dr hab. Ryszard Grenda,
Pediatria 1 | 2010

Leczenie otyłości u dzieci

lek. med. Wojciech Jańczyk,
Pediatria 1 | 2010

Leczenie niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby

dr hab. Piotr Socha, lek. med. Wojciech Jańczyk,
Pediatria 1 | 2010

Aktywność enzymatyczna bakterii jelita grubego człowieka

mgr inż. Marta Mroczyńska, Zdzisława Libudzisz,
Pediatria 1 | 2010

Znaczenie białka w żywieniu niemowląt

dr hab. Piotr Socha, prof. dr hab. Anna Dobrzańska, dr Dariusz Gruszfeld, prof. dr hab. Jerzy Socha, dr inż. Anna Stolarczyk,
Pediatria 1 | 2010

Stwardnienie rozsiane u dzieci. Część 1: Historia, epidemiologia, czynniki ryzyka zachorowania i przebieg naturalny

prof. dr hab. Katarzyna Kotulska, Tomasz Kmieć, Dariusz Chmielewski, Sergiusz Jóźwiak,
Pediatria 1 | 2010

Leki antyleukotrienowe w pediatrii

Aleksandra Szczawińska-Popłonyk, dr Paulina Sobkowiak,
Pediatria 1 | 2010

Fruktozo‑1,6‑bisfosfataza (FBP‑1,6) w diagnozowaniu wrodzonego deficytu, niewydolności wątroby oraz uszkodzenia cewek nerkowych bliższych u dzieci

mgr Edyta Kryskiewicz, Elżbieta Karczmarewicz, dr Paweł Płudowski, mgr Marek Wójcik, dr Alina Kępka,
Pediatria 1 | 2010

Implikacje wybranych chorób ogólnych w jamie ustnej u dzieci i młodzieży. Część 1. Zmiany patologiczne tkanek zębów

dr hab. Dorota Olczak‑Kowalczyk, Barbara Adamowicz‑Klepalska, Wojciech Kowalczyk,
Pediatria 1 | 2010

Nowości w szczepieniach

dr Hanna Czajka,
Pediatria 1 | 2010

Technika i warunki wykonywania szczepień

dr Hanna Czajka,
Pediatria 1 | 2010

Porównanie polskich siatek wzrastania dzieci (wysokość i masa ciała – do wieku) z siatkami rozwoju WHO

prof. dr hab. Janusz Książyk, Joanna Friedman-Gruszczyńska, Magdalena Ossolińska, Dorota Wesół-Kucharska,
Pediatria 1 | 2010

Zmienne ekonomiczne a umieralność młodzieży z powodu samobójstw w Polsce w latach 1999–2006

lek. med. Zbiegniew Kułaga, mgr Aneta Grajda, Beata Gurzkowska, Ewelina Napieralska, Piotr Wójcik, Anna Jakubowska-Winecka,
Pediatria 1 | 2010

Prawa konsumenckie – oznakowanie produktów żywnościowych

mgr Justyna Zajdel, Radosław Zajdel,
Pediatria 1 | 2010