Pediatria 4 | 2009

SPIS TREŚCI

Łuszczyca u dzieci.

prof. dr hab. Wiesław Gliński,
Pediatria 4 | 2009

Metody pielęgnacji skóry zdrowej i zmienionej chorobowo u dzieci. Postępowanie w leczeniu blizn.

prof. dr hab. Grażyna Broniarczyk-Dyła, Marcin Pełka, Małgorzata Luiza Kmieć, Izabela Urysiak - Czubatka,
Pediatria 4 | 2009

Kliniczne efekty suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi ω-3.

dr hab. Piotr Socha, lek. med. Wojciech Jańczyk,
Pediatria 4 | 2009

Leczenie biologiczne choroby Leśniowskiego-Crohna u dzieci

prof. dr hab. Józef Ryżko, dr Maciej Dądalski, dr Jarosław Kierkuś, Edyta Szymańska, Michał Szczepański,
Pediatria 4 | 2009

Nowe spojrzenie na gospodarkę fosforanową – fosfatoniny.

dr Paweł Płudowski, mgr Marek Wójcik, dr Alina Kępka,
Pediatria 4 | 2009

Zespół Mowata i Wilsona – aspekty kliniczne i genetyczne.

Aleksandra Jakubiak, Robert Śmigiel,
Pediatria 4 | 2009

Żywienie drogą przewodu pokarmowego u noworodków z niedotlenieniem okołoporodowym.

Ewa Musialik-Świetlińska, prof. dr hab. Maria Kornacka, Klaudiusz Bober,
Pediatria 4 | 2009