Pediatria 6 | 2011

SPIS TREŚCI

Programowanie żywieniowe.

dr hab. Piotr Socha, dr hab. Mieczysław Litwin, dr Dariusz Gruszfeld, Anna Niemirska,
Pediatria 6 | 2011

Bezpieczeństwo stosowania kosmetyków w ciąży.

Maria Juszkiewicz-Borowiec, Grażyna Chodorowska,
Pediatria 6 | 2011

Leczenie zaburzeń gospodarki sodowej u dzieci.

prof. dr hab. Janusz Książyk, Piotr Buda,
Pediatria 6 | 2011

Rola witamin w procesie erytropoezy.

Michał Matysiak, Sydonia Gołębiowski-Staroszczyk,
Pediatria 6 | 2011

Zastosowanie metody MLPA w praktyce cytogenetycznej.

Małgorzata Krajewska-Walasek, Marzena Kucharczyk,
Pediatria 6 | 2011