Pediatria 2 | 2010

SPIS TREŚCI

Propozycja standardu diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci z podejrzeniem pierwotnego lub wtórnego zespołu hemofagocytarnego w oparciu o doświadczenia Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

lek. med. Maja Klaudel‑Dreszler, Olga Rutynowska‑Pronicka, Piotr Gietka, Dariusz Rokicki, Bożenna Dembowska‑Bagińska, Barbara Piątosa, dr hab. Piotr Socha, Marek Migdał, Anna Wieteska-Klimczak, prof. dr hab. Irena Jankowska, Wiesława Grajkowska, Katarzyna Witulska, dr Beata Wolska‑Kuśnierz, Maciej Pronicki, Sylwester Prokurat, prof. dr hab. Janusz Książyk, Danuta Perek, prof. dr hab. Ewa Bernatowska, dr hab. Mieczysław Litwin,
Pediatria 2 | 2010

Stanowisko Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk w sprawie opieki nad pacjentami z rzadkimi chorobami w Polsce

prof. dr hab. Ewa Pronicka, dr hab. Teresa Jackowska, prof. dr hab. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, prof. dr hab. Anna Dobrzańska, prof. dr hab. Alicja Chybicka, prof. dr hab. Maciej Kaczmarski, prof. dr hab. Ryszard Lauterbach, prof. dr hab. Andrzej Milanowski, prof. dr hab. Jarosław Walkowiak, dr Anna Turska-Kmieć, prof. dr hab. Ryszard Grenda, prof. dr hab. Danuta Chlebna-Sokół, prof. dr hab. Jacek Grygalewicz, prof. dr hab. Jadwiga Komender, prof. dr hab. Marian Krawczyński, prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska, prof. dr hab. Tadeusz Mazurczak, prof. dr hab. Irena Namysłowska, prof. dr hab. Leszek Szewczyk, prof. dr hab. Barbara Woynarowska,
Pediatria 2 | 2010

Nowy gen związany z astmą oskrzelową u dzieci

lek. med. Anna Rybak,
Pediatria 2 | 2010

Leczenie objawowe zakażeń układu oddechowego w świetle medycyny opartej na faktach

dr Piotr Albrecht, Andrzej Radzikowski, Tomasz Ozorowski,
Pediatria 2 | 2010

Bóle brzucha u dzieci – problem nie tylko gastrologiczny

prof. dr hab. Wojciech Cichy,
Pediatria 2 | 2010

Farmakologiczne leczenie wspomagające w chorobach wątroby u dzieci

dr hab. Dariusz Marek Lebensztejn,
Pediatria 2 | 2010

Informacja żywieniowa jako element edukacji konsumentów

prof. dr hab. Hanna Kunachowicz, Beata Sińska,
Pediatria 2 | 2010

Leczenie immunomodulacyjne i biologiczne w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci

prof. dr hab. Józef Ryżko, dr Maciej Dądalski, dr Jarosław Kierkuś,
Pediatria 2 | 2010

Zastosowanie glikokortykoidów miejscowych w chorobach skóry, przewodu pokarmowego i układu oddechowego

dr Piotr Albrecht, prof. dr hab. Wiesław Gliński, prof. dr hab. Ryszard Kurzawa,
Pediatria 2 | 2010

Stwardnienie rozsiane u dzieci. Część 2: Diagnostyka, różnicowanie, leczenie

prof. dr hab. Katarzyna Kotulska, Tomasz Kmieć, Dariusz Chmielewski, Sergiusz Jóźwiak,
Pediatria 2 | 2010

Postępowanie z dzieckiem z alergią wziewną

dr Joanna Lange, Agnieszka Krauze, prof. dr hab. Marek Kulus,
Pediatria 2 | 2010

Zaburzenia neurotransmisji – podstawowa diagnostyka

mgr inż. Katarzyna Kuśmierska, Krystyna Szymańska, Ewa Małunowicz, Jolanta Sykut-Cegielska,
Pediatria 2 | 2010

Zawroty głowy jako objaw padaczki u dziecka ze współistniejącym niedosłuchem – opis przypadku

dr Barbara Maciejewska, dr hab. Bożena Wiskirska - Woźnica,
Pediatria 2 | 2010

Metody dokarmiania dzieci karmionych piersią

dr Anna Oslislo, lek. med. Magdalena Nehring‑Gugulska, Monika Żukowska‑Rubik,
Pediatria 2 | 2010