Pediatria 6 | 2014

SPIS TREŚCI

Profilaktyka przeciwbakteryjna u dzieci z odpływami pęcherzowo-moczowodowymi

Piotr Buda, Łukasz Obrycki, Mieczysław Litwin,
Pediatria 6 | 2014

Wybrane najczęstsze dermatozy wieku dziecięcego

Katarzyna Kisiel, Katarzyna Dzilińska,
Pediatria 6 | 2014

Ból w klatce piersiowej u dziecka - czy przyczyną jest serce?

Robert Sabiniewicz, Lidia Woźniak,
Pediatria 6 | 2014

Cukrzycowa kwasica ketonowa u dzieci z cukrzycą typu 1

Małgorzata Wajda-Cuszlag, Mieczysław Szalecki,
Pediatria 6 | 2014

Retinopatia wcześniaków

Mirosława Grałek,
Pediatria 6 | 2014

Padaczka - aktualne możliwości terapii i zalecenia

Dorota Domańska-Pakieła,
Pediatria 6 | 2014

Zespół Gilberta - najczęstszy problem „hepatologiczny” w pediatrii

Sabina Więcek, Halina Woś, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk,
Pediatria 6 | 2014

Doświadczenia własne w rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym

Małgorzata Matyja, Anna Gogola, Ilona Czerwieniec, Anna Gutowska, Iwona Doroniewicz,
Pediatria 6 | 2014

Zespół Downa - manifestacja w jamie ustnej. Przegląd piśmiennictwa

Marta Ziętek, Urszula Kaczmarek, Wojciech Grzebieluch,
Pediatria 6 | 2014

Ocena oczyszczenia jelita do badań endoskopowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci w wieku 4-17 lat

Joanna Sieczkowska, Diana Kamińska, Dorota Jarzębicka, Marek Woynarowski, Jarosław Kierkuś,
Pediatria 6 | 2014

Krzywica pseudoniedoborowa typu I - wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne (opis przypadku)

Anna Łupińska, Izabela Michałus, Danuta Chlebna-Sokół,
Pediatria 6 | 2014

Zespół Beana w praktyce gastrologicznej - opis przypadku

Joanna Sieczkowska, Dorota Jarzębicka, Jarosław Kierkuś, Andrzej Kościesza, Marek Woynarowski,
Pediatria 6 | 2014

Guz brzucha u dziecka na przykładzie guza Wilmsa

Patrycja Dyl, Adrian Filip, Michał Romiszewski, Katarzyna Pawelec,
Pediatria 6 | 2014