Pediatria 3 | 2016

SPIS TREŚCI

Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w nadciśnieniu tętniczym u dzieci i młodzieży – rekomendacje IPCZD

Mieczysław Litwin, Anna Niemirska, Łukasz Obrycki, Małgorzata Myśliwiec, Agnieszka Szadkowska, Mieczysław Szalecki, Marta Buraczewska, Grażyna Brzezińska-Rajszys, Zbigniew Kułaga, Sylwester Prokurat,
Pediatria 3 | 2016

Ciliopatie – heterogenność obrazu klinicznego

Aleksandra Pstrągowska, Anna Świderska, Piotr Buda,
Pediatria 3 | 2016

Ulewania u niemowląt

Anna Rybak,
Pediatria 3 | 2016

Pierwotna dyskineza rzęsek – co nowego w diagnostyce?

Katarzyna Grzela, Wioletta Zagórska,
Pediatria 3 | 2016

Krwawienia śródczaszkowe u noworodków donoszonych

Katarzyna Chada-Borowiecka, Justyna Czech-Kowalska, Krystyna Piłat, Anna Niezgoda, Julita Latka-Grot, Elżbieta Jurkiewicz, Anna Dobrzańska,
Pediatria 3 | 2016

Współczesne poglądy na funkcje biologiczne witaminy K

Grzegorz Grynkiewicz, Elżbieta Skrzydlewska,
Pediatria 3 | 2016

Zespół Beckwitha i Wiedemanna

Dominika Jedlińska, Justyna Czech-Kowalska, Małgorzata Krajewska-Walasek, Anna Dobrzańska,
Pediatria 3 | 2016