Pediatria 5 | 2016

SPIS TREŚCI

Pozaszpitalne zapalenie płuc u dzieci – diagnostyka i postępowanie

Kamila Woźniak, Mariusz Woźniak, Izabela Stockdale, Jadwiga Biela-Mazur, Zbigniew Doniec,
Pediatria 5 | 2016

Omdlenia w pediatrii

Agnieszka Stańko, Robert Sabiniewicz, Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Lidia Woźniak,
Pediatria 5 | 2016

Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą typu 1

Małgorzata Wajda-Czuszlag, Mieczysław Szalecki,
Pediatria 5 | 2016

Najczęstsze zmiany skórne u dzieci i młodzieży – kiedy kierować do onkologa

Anna Raciborska, Elżbieta Rogowska, Katarzyna Bilska, Monika Słowińska,
Pediatria 5 | 2016

Pokrzywka − swędząca udręka

Adam J. Sybilski, Irena Walecka,
Pediatria 5 | 2016

Czy i kiedy wierzyć publikacjom naukowym?

Hanna Szajewska, Jan Łukasik,
Pediatria 5 | 2016

Wątrobowo-mózgowy zespół deplecyjny u dzieci − metodologia, wyniki własne i zalecenia grupy ekspertów

Dorota Piekutowska-Abramczuk, Maciej Pronicki, Katarzyna Strawa, Irena Jankowska, Dariusz Rokicki, Agnieszka Karkucińska-Więckowska, Tamara Szymańska-Dębińska, Alina Kępka, Piotr Kaliciński, Rafał Płoski, Ewa Poronicka,
Pediatria 5 | 2016

Kliniczne znaczenie przeciwciał przeciwneuronalnych w różnorodnych jednostkach chorobowych – doniesienie wstępne

Dorota Wesół-Kucharska, Piort Buda, Bożena Cukrowska, Barbara Szal-Karkowska, Anna Wieteska-Klimczak, Dariusz Rokicki, Janusz Książyk,
Pediatria 5 | 2016

Problemy i ograniczenia ekonomiczne rodziców dzieci z mózgowym porażeniem związane z opieką i procesem rehabilitacji

Barbara Gugała, Beata Penar-Zadarko, Dorota Gutkowska, Danuta Pięciak-Kotlarz,
Pediatria 5 | 2016

Próchnica zębów jako przyczyna stanów gorączkowych u dzieci – opis dwóch przypadków

Joanna Wiktorowicz, Piotr Buda, Ewa Krasuska-Sławińska, Anna Wieteska-Klimczak, Janusz Książyk,
Pediatria 5 | 2016

Błąd w sztuce lekarskiej

Piotr Najbuk, Natalia Łukawska,
Pediatria 5 | 2016