Pediatria 1 | 2011

SPIS TREŚCI

Jak powstają nowe leki (w 100 lat po aspirynie)

prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz, Janusz Obukowicz,
Pediatria 1 | 2011

Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń dotyczących spożycia wody i innych napojów przez niemowlęta, dzieci i młodzież

dr hab. Piotr Socha, prof. dr hab. Janusz Książyk, dr hab. Teresa Jackowska, dr hab. Halin Weker, prof. dr hab. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, prof. dr hab. Anna Dobrzańska, prof. dr hab. Alicja Chybicka, prof. Witold Lukas, prof. Hanna Szajwska, dr hab. Halina Woś, dr Maciej Godycki-Ćwirko, dr Agnieszka Jarosz, prof. dr hab. Andrzej Steciwko,
Pediatria 1 | 2011

Ostra niewydolność wątroby u niemowląt – wybrane zagadnienia

lek. med. Maja Klaudel‑Dreszler, dr hab. Piotr Socha, prof. dr hab. Irena Jankowska, prof. dr hab. Ewa Pronicka, Joanna Taybert,
Pediatria 1 | 2011

Grzybice powierzchowne u dzieci

prof. dr hab. Romuald Maleszka, Minika Różewicka-Czabańska, Violetta Ratajczak-Stefańska,
Pediatria 1 | 2011

Alergia na grzyby pleśniowe

prof. dr hab. Iwona Stelmach, Joanna Jerzyńska,
Pediatria 1 | 2011

Wartość mocznikowego testu oddechowego w diagnostyce zakażenia Helicobacter pylori u dzieci

Maciej Pronicki, dr Maciej Dądalski, dr hab. Marek Woynarowski, Danuta Celińska-Cedro, Grzegorz Oracz, Mikołaj Teisseyre, Elżbieta Rożynek,
Pediatria 1 | 2011

Tkanka mięśniowa jako narząd endokrynny

dr Paweł Płudowski,
Pediatria 1 | 2011

Parathormon 1-84 i jego antagonista parathormon 7-84 w krążeniu – co powinniśmy oznaczać?

mgr Sylwia Szczepańska, mgr Karolina Kłos, Roman Janas,
Pediatria 1 | 2011

Ocena częstości występowania zaburzeń karmienia u dzieci w Polsce. Możliwości diagnostyczne i terapeutyczne

dr hab. Piotr Socha, lek. med. Anna Rybak, prof. dr hab. Jerzy Socha, dr inż. Anna Stolarczyk,
Pediatria 1 | 2011

Krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci w materiale IP-CZD

dr hab. Piotr Socha, dr hab. Marek Woynarowski, Danuta Celińska-Cedro, Mikołaj Teisseyre, Krystyna Grzybowska, mgr Joanna Ryżko,
Pediatria 1 | 2011

Własne wyniki leczenia wybranych chorób skóry metodami kriochirurgicznymi

prof. dr hab. Grażyna Broniarczyk-Dyła, Marcin Pełka, Izabela Urysiak-Czubatka, Magdalena Prusińska-Bratoś,
Pediatria 1 | 2011