Pediatria 4 | 2017

SPIS TREŚCI

Punkcja lędźwiowa − wskazania, technika wykonania i opieka nad pacjentem po zabiegu

Dominika Pomorska, Monika Wanke-Rytt, Ernest Kuchar,
Pediatria 4 | 2017

Gorączka i zespoły uogólnionej reakcji zapalnej

Piotr Buda, Anna Wieteska-Klimczak, Anna Smorczewska-Kiljan, Marta Szwarc-Bronikowska, Janusz Książyk,
Pediatria 4 | 2017

Paracetamol i ibuprofen w praktyce pediatry − porównanie wskazań do stosowania i profilu bezpieczeństwa

Karolina Nowicka, Katarzyna Karłowicz-Bodalska, Ernest Kuchar,
Pediatria 4 | 2017

Choroby okulistyczne u dzieci

Andrzej Sawicki, Katarzyna Chibowska, Małgorzata Sagan, Iwona Żarnowska, Tomasz Żarnowski,
Pediatria 4 | 2017

Wodobrzusze u dzieci

Mikołaj Teisseyre,
Pediatria 4 | 2017

Co nowego w farmakoterapii i monitorowaniu cukrzycy w populacji wieku rozwojowego?

Marta Wysocka-Mincewicz, Marta Baszyńska-Wilk, Mieczysław Szalecki,
Pediatria 4 | 2017

Zespół Guillaina-Barrégo − zmienny obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie

Krystyna Szpura, Katarzyna Mazur-Melewska, Wojciech Służewski, Magdalena Figlerowicz,
Pediatria 4 | 2017

Torbiele mózgu u noworodków

Dorota Lisowska-Mikołajków, Agata Mikołajków, Jędrzej Reczuch, Barbara Królak-Olejnik,
Pediatria 4 | 2017

Powikłania leczenia żywieniowego

Katarzyna Popińska, Marta Sibilska, Joanna Żydak, Janusz Książyk,
Pediatria 4 | 2017

Oscylometria impulsowa − możliwości w diagnostyce czynności układu oddechowego u dzieci

Anna Skiba, Alicja Widerska-Kurzawa, Andrzej Boznański,
Pediatria 4 | 2017

Acyduria 3-metyloglutakonowa − częstość występowania, interpretacja, rekomendacje

Magdalena Pajdowska, Joanna Trubicka, Dariusz Rokicki, Dorota Piekutowska-Abramczuk, Katarzyna Iwanicka-Pronicka, Anna Bogdańska, Dariusz Kozłowski, Edyta Szymańska, Magdalena Wojtyło, Łukasz Kałużny, Monika Kugaudo, Małgorzata Krajewska-Walasek, Ewa Pronicka,
Pediatria 4 | 2017