Pediatria 2 | 2018

SPIS TREŚCI

Standard postępowania we wrodzonym zakażeniu wirusem cytomegalii

Anna Niezgoda, Justyna Czech-Kowalska, Krystyna Piłat, Anna Dobrzańska,
Pediatria 2 | 2018
Cena:11 zł

Zmiany w Programie Szczepień Ochronnych na 2018 rok. Szczepionka PCV13 dostępna dla dzieci z grup ryzyka

Ewa Bernatowska, Teresa Jackowska, Bożena Mikołuć,
Pediatria 2 | 2018
Cena:8 zł

Fenyloketonuria – podstawowe informacje dla pediatrów i lekarzy rodzinnych

Mirosław Bik-Multanowski, Bożena Didycz,
Pediatria 2 | 2018
Cena:6 zł

Trudne doświadczenia życiowe – czy można sobie z nimi poradzić?

Kinga Leszczyńska-Iwanicka, Monika Stepnowska, Anna Jakubowska-Winecka,
Pediatria 2 | 2018
Cena:6 zł

Manifestacje pozajelitowe nieswoistych zapalnych chorób jelit

Józef Ryżko, Joanna Ryżko,
Pediatria 2 | 2018
Cena:6 zł

Polekowe zaburzenia gospodarki węglowodanowej

Marta Wysocka-Mincewicz, Marta Baszyńska-Wilk, Mieczysław Szalecki,
Pediatria 2 | 2018
Cena:8 zł

Wrodzone uwarunkowania „paradoksu preferencji smaku” u człowieka

Joanna Neuhoff-Murawska, Joanna Gromadzka-Ostrowska, Mieczysław Szalecki, Piotr Socha,
Pediatria 2 | 2018
Cena:6 zł

Suplementacja żelazem u dzieci – aktualny stan wiedzy

Anna Chmielewska,
Pediatria 2 | 2018
Cena:8 zł

Żywienie noworodków urodzonych przedwcześnie po wypisie ze szpitala

Sara Jarmakiewicz, Edyta Łuszczki, Ewelina Polak, Grzegorz Sobek, Aneta Sokal, Katarzyna Dereń,
Pediatria 2 | 2018
Cena:8 zł

Transplantacja mikrobioty jelitowej

Katarzyna Karolewska-Bochenek, Paweł Grzesiowski, Izabella Łazowska-Przeorek, Piotr Albrecht,
Pediatria 2 | 2018
Cena:6 zł

Nawracająca ostra niewydolność wątroby związana z patogennymi wariantami molekularnymi genu NBAS

Patryk Lipiński, Piotr Socha, Marek Szymczak, Irena Jankowska,
Pediatria 2 | 2018
Cena:6 zł

Wartości referencyjne stężeń podklas immunoglobuliny G w surowicy zdrowych dzieci i osób dorosłych, mieszkańców województwa mazowieckiego

Ewa Bernatowska, Beata Wolska-Kuśnierz, Hanna Gregorek, Anna Zapaśnik, Renata Grzywa, Maciej Jaworski, Edyta Heropolitańska-Pliszka, Barbara Pietrucha, Dominika Gładysz,
Pediatria 2 | 2018
Cena:8 zł

Ciężkie postaci toksoplazmozy wrodzonej. Można było tego uniknąć

Anna Niezgoda, Krystyna Piłat, Anna Rogowska, Anna Dobrzańska,
Pediatria 2 | 2018
Cena:11 zł

Saccharomyces boulardii – aktualne dane naukowe

Hanna Szajewska,
Pediatria 2 | 2018
Cena:6 zł