Profilaktyka zdrowotna 2 | 2016

SPIS TREŚCI

Błąd w sztuce lekarskiej

Piotr Najbuk, Natalia Łukawska,
Profilaktyka zdrowotna 2 | 2016

Czy i kiedy wierzyć publikacjom naukowym?

Hanna Szajewska, Jan Łukasik,
Profilaktyka zdrowotna 2 | 2016

Pielęgnacja skóry atopowej u dzieci

Małgorzata Michalska-Jakubus, Dorota Krasowska,
Profilaktyka zdrowotna 2 | 2016

Postępowanie w chorobach przenoszonych przez kleszcze − aktualny stan wiedzy

Dominika Pomorska, Monika Wanke-Rytt, Ernest Kuchar,
Profilaktyka zdrowotna 2 | 2016