Gastroenterologia dziecięca - podręcznik do specjalizacji (wersja PDF)

Gastroenterologia dziecięca - podręcznik do specjalizacji – wersja PDF (wielkość pliku ok 12 Mb)

INFORMUJEMY, ŻE PUBLIKACJE W FORMACIE PDF ZOSTAŁY ZABEZPIECZONE PRZED MOŻLIWOŚCIĄ DRUKOWANIA ORAZ OZNAKOWANE I ZABEZPIECZONE WATERMARKIEM. WSZELKIE NIELEGALNE PRÓBY KOPIOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA WW. PUBLIKACJI SĄ ZABRONIONE!

Redakcja: prof. dr hab. n. med. Piotr Socha, prof. dr hab. n. med. Dariusz Lebensztejn, dr n. med. Diana Kamińska

Redaktor honorowy: prof. Carlos Lifschitz

Podręcznik "Gastroenterologia dziecięca - podręcznik do specjalizacji" skierowany jest między innymi do lekarzy: gastroenterologów, gastroenterologów dziecięcych, pediatrów, lekarzy rodzinnych, internistów. Książka będzie idealnym źródłem informacji dla studentów poszukujących usystematyzowanej i aktualnej wiedzy!

89 wybitnych specjalistów!

556 stron aktualnej wiedzy!


Najlepsze recenzje:

"Podręcznik „Gastroenterologia dziecięca” jest lekturą zalecaną do specjalizacji, ale z pewnością będzie także przydatny pediatrom i lekarzom rodzinnym. Autorzy stworzyli dzieło prezentujące aktualny stan wiedzy w bardzo ważnej dziedzinie medycyny, stanowiące godny polecenia materiał edukacyjny." - Prof. dr hab. n. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska - Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

"Imponujący jest wysiłek zespołu redakcyjnego, który potrafił wyważyć proporcje między różnymi działami i ze zbioru autorskich rozdziałów napisanych przez różnych specjalistów stworzył jednolity, nowoczesny podręcznik dla nowego pokolenia gastrologów dziecięcych. Mistrzostwo!” - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski - Warszawski Uniwersytet Medyczny

Spis treści:

GASTROLOGIA

1.           Trawienie i wchłanianie - Sabina Więcek

2.           Regulacja motoryczna przewodu pokarmowego. Enterohormony - Jerzy Socha, Beata Klincewicz, Wojciech Cichy

3.           Laboratoryjne wykładniki funkcji i uszkodzenia jelit - Bartosz Korczowski

4.           Refluks żołądkowo-przełykowy i choroba refluksowa  - Krzysztof Fyderek

5.           Achalazja przełyku  - Anna Szaflarska-Popławska

6.           Zapalenie błony śluzowej żołądka - Danuta Celińska-Cedro

7.           Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy - Piotr Albrecht

8.           Celiakia i inne schorzenia zależne od glutenu - Anna Szaflarska-Popławska

9.           Nieswoiste choroby zapalne jelit - Jarosław Kierkuś

10.         Objawy alarmowe ze strony przewodu pokarmowego - Agnieszka Krzywicka

11.         Kryteria Rzymskie – czynnościowe choroby przewodu pokarmowego - Jarosław Kwiecień, Ewa Toporowska-Kowalska

12.         Kolka niemowlęca - Andrea Horvath, Hanna Szajewska

13.         Dyschezja - Andrea Horvath, Hanna Szajewska

14.         Bóle brzucha. Zespół jelita nadwrażliwego - Beata Klincewicz, Wojciech Cichy

15.         Wymioty cykliczne i migrena brzuszna - Józef Ryżko

16.         Aerofagia - Jarosław Kwiecień

17.         Zaparcie i nietrzymanie stolca - Józef Ryżko

18.         Organiczne przyczyny zaparcia stolca - Małgorzata Markiewicz-Kijewska

19.         Ostra biegunka - Hanna Szajewska

20.         Przewlekła biegunka - Piotr Albrecht

21.         Martwicze zapalenie jelit - Ewa Helwich

22.         Zespół krótkiego jelita - Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, Janusz Książyk

23.         Rzadkie przyczyny wrodzonej biegunki – zaburzenia trawienia i wchłaniania - Piotr Buda

24.         Enteropatia z utratą białka - Andrea Horvath

25.         Eozynofilowe zapalenie przełyku i pozostałych odcinków przewodu pokarmowego - Barbara Iwańczak

26.         Alergia na pokarm – manifestacja ze strony przewodu pokarmowego - Elżbieta Jarocka-Cyrta

27.         Nietolerancja laktozy i fruktozy - Carlos Lifschitz, Piotr Albrecht

28.         Pierwotne niedobory odporności – manifestacja ze strony przewodu pokarmowego - Maja Klaudel-Dreszler

29.         Zarażenia pasożytnicze przewodu pokarmowego - Jolanta Popielska

30.         Zakażenia bakteryjne przewodu pokarmowego - Mieczysława Czerwionka-Szaflarska,

31.         Monika Parzęcka

32.         Bakteryjny przerost flory jelita cienkiego. Wiadomości ogólne - Józef Ryżko

•             Czynniki ryzyka oraz choroby współistniejące z bakteryjnym przerostem flory jelita cienkiego - Agnieszka Sieczkowska, Carlos Lifschitz

33.         Wady wrodzone i rozwojowe przewodu pokarmowego - Andrzej Kamiński

34.         Krwawienie z przewodu pokarmowego - Józef Ryżko

35.         Ciała obce i oparzenia górnego odcinka przewodu pokarmowego - Marek Woynarowski

36.         Bezoary - Urszula Daniluk

37.         Niedożywienie u dzieci i młodzieży - Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

38.         Zaburzenia karmienia - Anna Rybak

39.         Zespół rzekomej niedrożności przewodu pokarmowego - Mikołaj Danko, Ewelina Pąśko

40.         Nowotwory jelit - Anna Wakulińska, Marek Stefanowicz

41.         Urazy przewodu pokarmowego - Andrzej Kamiński

42.         Szczepienia w gastroenterologii - Piotr Albrecht

43.         Przejście pacjenta z chorobą przewlekłą od pediatry do gastroenterologa dla dorosłych (na przykładzie pacjenta z nieswoistą chorobą zapalną jelit) 1- Barbara Kamińska

44.         Praktyczne schematy diagnostyczne

a.           Algorytm postępowania w przypadku regurgitacji u dziecka - Diana Kamińska

b.           Algorytm postępowania w przypadku kolki niemowlęcej - Diana Kamińska

c.            Algorytm postępowania w przypadku nadmiernego wzdęcia brzucha z towarzyszącą marudnością i płaczem u dziecka - Diana Kamińska

d.           Algorytm postępowania w przypadku zaparcia stolca u niemowlęcia - Diana Kamińska

e.           Algorytm postępowania w przypadku alergii na białko mleka krowiego u dziecka - Diana Kamińska

f.            Biegunka przewlekła u dziecka w wieku < 6. m.ż. - Piotr Albrecht

g.           Biegunka przewlekła u dziecka w wieku > 6. m.ż. - Piotr Albrecht

h.           Diagnostyka i leczenie zakażenia Helicobacter pylori - Piotr Albrecht, Jędrzej Sarnecki

HEPATOLOGIA

1.           Anatomia i histologia wątroby - Joanna Cielecka-Kuszyk

2.           Żółtaczki okresu noworodkowego - Justyna Tołłoczko, Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

3.           Hepato- i splenomegalia - Anna Tylki-Szymańska, Maja Klaudel-Dreszler, Joanna Pawłowska

4.           Laboratoryjne wykładniki patologii wątroby - Carlos Lifschitz, Dariusz Lebensztejn

5.           Podwyższona aktywność aminotransferaz - Wojciech Jańczyk, Piotr Socha

6.           Cholestaza niemowlęca - Irena Jankowska

7.           Cholestaza dzieci starszych - Diana Kamińska, Irena Jankowska

8.           Niedrożność dróg żółciowych - Piotr Czubkowski

9.           Ostre zapalenia wątroby - Anna Liberek

10.         Przewlekłe zapalenie wątroby - Dariusz Lebensztejn

11.         Ostra niewydolność wątroby - Irena Jankowska

12.         Przewlekła niewydolność i marskość wątroby - Joanna Pawłowska

13.         Przewlekła zaostrzona niewydolność wątroby - Irena Jankowska

14.         Postępowanie w przypadku powikłań choroby wątroby

a.           Nadciśnienie wrotne - Mikołaj Teisseyre

b.           Wodobrzusze - Mikołaj Teisseyre

c.            Świąd skóry - Dorota Gliwicz-Miedzińska

d.           Zespół wątrobowo-nerkowy - Sylwester Prokurat

15.         Urazy śledziony i wątroby - Andrzej Kamiński

16.         Wirusowe zapalenia wątroby

a.           Wirusowe zapalenie wątroby typu A - Joanna Stryczyńska-Kazubska, Anna Liberek

b.           Wirusowe zapalenie wątroby typu B - Dariusz Lebensztejn

c.            Wirusowe zapalenie wątroby typu C - Dariusz Lebensztejn

d.           Wirusowe zapalenie wątroby wywołane wirusami z rodziny Herpesviridae- Dariusz Lebensztejn

17.         Wybrane choroby metaboliczne wątroby

a.           Wrodzona nietolerancja fruktozy - Dariusz Rokicki

b.           Galaktozemia - Dariusz Rokicki, Carlos Lifschitz

c.            Tyrozynemia typu - Dariusz Rokicki

d.           Niedobór alfa-1-antytrypsyny (alfa-1-antyproteazy) - Agnieszka Bakuła

e.           Choroba Wilsona - Piotr Socha

f.            Hepatopatie mitochondrialne - Irena Jankowska

g.           Choroby spichrzania glikogenu - Dariusz Rokicki

h.           Choroby ze spichrzaniem lipidów - Anna Tylki-Szymańska

i.             Deficyt kwaśnej lipazy lizosomalnej - Wojciech Jańczyk, Piotr Socha

j.             Wrodzone zaburzenia glikozylacji - Agnieszka Bakuła, Piotr Socha

18.         Zespół Gilberta i inne hiperbilirubinemie czynnościowe - Sabina Więcek

19.         Choroby autoimmunizacyjne wątroby

a.           Autoimmunizacyjne zapalenie wątroby - Małgorzata Woźniak

b.           Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych - Małgorzata Woźniak

c.            Zespoły nakładania - Małgorzata Woźniak

d.           Olbrzymiokomórkowe zapalenie wątroby z niedokrwistością autoimmunohemolityczną - Agnieszka Bakuła, Maja Klaudel-Dreszler

20.         Toksyczne uszkodzenia wątroby

a.           Zatrucie muchomorem sromotnikowym - Diana Kamińska

b.           Zatrucie paracetamolem (acetaminofenem) - Irena Jankowska

c.            Toksyczne uszkodzenie wątroby - Irena Jankowska

21.         Wrodzone choroby cholestatyczne

a.           Zespół Alagille’a - Dorota Gliwicz-Miedzińska

b.           Postępująca rodzinna cholestaza wewnątrzwątrobowa - Irena Jankowska

c.            Łagodna nawracająca cholestaza wewnątrzwątrobowa - Joanna Pawłowska, Irena Jankowska

d.           Zespół Aagenaesa - Joanna Pawłowska

e.           Wrodzone zaburzenia syntezy kwasów żółciowych - Piotr Socha, Irena Jankowska

22.         Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby - Wojciech Jańczyk, Dariusz Lebensztejn, Piotr Socha

23.         Zasady postępowania w przypadku zmian ogniskowych wątroby - Piotr Czubkowski

24.         Guzy wątroby - Dorota Broniszczak-Czyszek, Piotr Kaliciński, Hor Ismail

25.         Inne choroby wątroby

a.           Wrodzone włóknienie wątroby - Irena Jankowska, Dorota Wicher

b.           Choroba wątroby związana z żywieniem pozajelitowym - Carlos Lifschitz

c.            Kamica żółciowa - Dariusz Lebensztejn, Olga Niewiadomska

d.           Torbiele dróg żółciowych - Dariusz Lebensztejn

e.           Zespół Budda-Chiariego - Wojciech Jańczyk

26.         Przeszczepienie wątroby - Joanna Pawłowska

27.         Praktyczne schematy diagnostyczne

a.           Diagnostyka w wybranych metabolicznych i genetycznie uwarunkowanych schorzeniach będących przyczyną cholestazy - Irena Jankowska

b.           Diagnostyka w wybranych schorzeniach będących przyczyną cholestazy u dzieci starszych - Irena Jankowska

CHOROBY TRZUSTKI

1.           Ostre zapalenie trzustki - Elżbieta Czkwianianc

2.           Przewlekłe zapalenie trzustki - Grzegorz Oracz

3.           Mukowiscydoza - Jarosław Walkowiak, Aleksandra Lisowska

4.           Wady wrodzone w obrębie trzustki - Mirosława Uścinowicz, Anna Bobrus-Chociej

5.           Urazy trzustki - Andrzej Kamiński

6.           Zespół Shwachmana-Diamonda - Maja Klaudel-Dreszler

ŻYWIENIE I OCENA STANU ODŻYWIENIA

1.           Antropometryczne wskaźniki rozwoju i stanu odżywienia - Zbigniew Kułaga, Anna Świąder-Leśniak, Mieczysław Litwin

2.           Pomocnicze wykładniki stanu odżywienia - Urszula Grzybowska-Chlebowczyk

3.           Żywienie zdrowych niemowląt i małych dzieci - Hanna Szajewska, Andrea Horvath, Anna Rybak, Piotr Socha

4.           Żywienie dzieci przedwcześnie urodzonych - Krystyna Bober-Olesińska

5.           Żywienie enteralne - Ewa Toporowska-Kowalska, Joanna Kudzin

a.           Kwalifikacja do leczenia żywieniowego enteralnego – schemat postępowania - Jarosław Kierkuś

6.           Żywienie pozajelitowe - Janusz Książyk

7.           Żywienie pacjentów z chorobą wątroby - Joanna Pawłowska, Piotr Socha

8.           Żywienie pacjentów z mukowiscydozą - Halina Woś, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk

9.           Leczenie żywieniowe we wrodzonych wadach metabolizmu - Dariusz Rokicki

10.         Suplementacja witaminą D – zasady - Paweł Płudowski, Justyna Czech-Kowalska

11.         Zapotrzebowanie na wapń i suplementacja - Justyna Czech-Kowalska, Paweł Płudowski

12.         Zapotrzebowanie na żelazo i suplementacja - Agata Pleskaczyńska, Anna Dobrzańska

13.         Zapotrzebowanie na DHA i suplementacja - Piotr Socha

14.         Zapotrzebowanie na wodę - Halina Woś, Piotr Socha

15.         Probiotyki w chorobach przewodu pokarmowego - Hanna Szajewska

INNE

1.           Znaczenie współpracy z pacjentem i jego rodziną dla efektów leczenia - Anna Jakubowska-Winecka

2.           Świadoma zgoda na zabiegi diagnostyczno-lecznicze wykonywane w gastroenterologii - Radosław Tymiński

PROCEDURY I ZABIEGI

1.           Endoskopia - Marek Woynarowski

2.           Gastroskopia - Marek Woynarowski

3.           Kolonoskopia - Marek Woynarowski

4.           Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna - Marek Woynarowski

5.           Polipektomia - Mikołaj Teisseyre

6.           Endoskopowe tamowanie krwawień - Mikołaj Teisseyre

7.           Endoskopowe rozszerzanie zwężeń przełyku - Marek Woynarowski

8.           Przezskórna endoskopowa gastrostomia odżywcza - Jarosław Kierkuś, Michał Szczepański

9.           Przezskórna biopsja wątroby - Diana Kamińska

10.         Wodorowe testy oddechowe - Agnieszka Sieczkowska, Carlos Lifschitz, Jarosław Walkowiak

11.         Testy oddechowe z wykorzystaniem izotopu węgla 13C w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego - Grzegorz Oracz

12.         Wielokanałowa impedancja śródprzełykowa-pH - Beata Gębora-Kowalska, Ewa Toporowska-Kowalska

13.         24-godzinna pH-metria - Karolina Piwczyńska

14.         Manometria przewodu pokarmowego - Maciej Dądalski

15.         Metody obrazowania jelita cienkiego i grubego

a.           Metody radiologiczne - Dorota Majak, Elżbieta Jurkiewicz

b.           Metody endoskopowe - Bartosz Korczowski

16.         Metody obrazowania wątroby, dróg żółciowych i trzustki - Elżbieta Jurkiewicz

17.         Badanie histopatologiczne w gastroenterologii - Michał Pyzlak

INDEKS HASEŁ


Cena: 80 zł