author-image

Tamara Zimna


Dr n. prawn. Tamara Zimna, radca prawny
Kancelaria Prawa Medycznego Oświęcim

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od ponad 20 lat zajmuje się wyspecjalizowanym doradztwem prawnym dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Autorka książek, komentarzy i artykułów prawniczych w dziedzinie prawa medycznego (http://www.tamarazimna.pl/publikacje.html). Wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (studia podyplomowe - Prawo medyczne w ochronie zdrowia) i prelegent na konferencjach branżowych dla lekarzy i prawników. Od 2012 r. orzeka w Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie. Prowadzi Kancelarię Prawa Medycznego w Oświęcimiu (http://www.tamarazimna.pl/)."