List zapraszający


Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy!

Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy Państwa na IX już edycję konferencji „Standardy medyczne w praktyce neonatologicznej i pediatrycznej”, która odbędzie się            12-13 marca 2021 r

Państwa udział w poprzednich edycjach pozwalają twierdzić, że konferencja cieszy się Państwa uznaniem. Nasz sukces mierzymy zadowoleniem uczestników i tym razem postaramy się spełnić Państwa oczekiwania i do realizacji tej konferencji zaprosiliśmy najlepszych wykładowców.

Podczas IX edycji spotkania dydaktyczno-naukowego nasze rozważania będą się koncentrować na najbardziej aktualnych zagadnieniach związanych między innymi z obecnie panującą sytuacją oraz przedstawimy najnowsze standardy. Zgodnie z przyjętą przez nas praktyką większość omawianych problemów zostanie poparte opisami konkretnych przypadków. Jesteśmy przekonani, że bogata tematyka wykładów spełni oczekiwania neonatologów, pediatrów, lekarzy zatrudnionych w lecznictwie otwartym oraz zamkniętym. 

Mając na uwadze trwającą sytuację epidemiczną oraz Państwa zdrowie i bezpieczeństwo postanowiliśmy zorganizować konferencję w formie online.​

Serdecznie zapraszamy

Do zobaczenia w marcu!

Koordynatorzy Naukowi konferencji oraz zespół Standardów Medycznych

Informacje ogólne


TERMIN: 12-13 marca 2021 r.

Opłaty do 30 stycznia 2021 r.:
99 zł brutto – koszty uczestnictwa

Opłaty po 30 stycznia 2020 r.:
140 zł brutto – koszty uczestnictwa

W przypadku gdy Uczestnik po dokonaniu opłaty konferencyjnej zrezygnuje z udziału w konferencji, organizator zwróci Uczestnikowi następującą kwotę:
a) 100% wpłaty – jeżeli rezygnacja nastąpiła do 30 dni przed rozpoczęciem konferencji
b) 50% wpłaty – jeżeli rezygnacja nastąpiła do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji
c) 20% wpłaty – jeżeli rezygnacja nastąpiła do 7 dni przed rozpoczęciem konferencji
Jeżeli rezygnacja nastąpi później niż 7 dni przed rozpoczęciem konferencji, organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

Opłaty za uczestnictwo prosimy dokonywać na konto bankowe o numerze: 
Alior Bank 032490 0005 0000 4530 9453 5258  W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko Uczestnika oraz miejsce zamieszkania.

Organizator zapewnia:
– udział w sesjach naukowych
– materiały konferencyjne (wysłane przesyłka kurierską uczestnikowi po konferencji) 
– certyfikat uczestnictwa wraz z punktami edukacyjnymi

Konferencja spełnia standardy etyczne wynikające z Kodeksu Przejrzystości oraz Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego.

Program


Piątek 12 marca 2021

14:45    15:00    Rozpoczęcie konferencji - powitanie uczestników
15:00    15:20    Wykład inauguracyjny: Skutki izolacji dzieci i młodzieży przez pandemię (otyłość, uzależnienie od technologii, agresja, przebywanie z oprawcami) -                                  dr Marek Michalak
15:20    15:30    dyskusja
15:30    15:50    Jak realizować opiekę medyczną nad dzieckiem w dobie pandemii
15:50    15:55    dyskusja
15:55    16:15    Wykład sponsorowany
16:15    16:20    dyskusja
16:20    16:40    Standard opieki nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie w pigułce - prof. Ewa Helwich
16:40    16:45    dyskusja
16:45    16:55    przerwa
16:55    17:15    Grypa a COVID-19 – rozpoznawanie i postępowanie - prof. Ernest Kuchar
17:15    17:20    dyskusja
17:20    17:40    Infekcje o wczesnym początku – diagnostyka i leczenie wg aktualnych wytycznych - dr hab. n. med. Tomasz Szczapa
17:40    17:45    dyskusja
17:45    18:05    Mikroangiopatie zakrzepowe u dzieci i młodzieży – standard diagnostyczno-leczniczy - prof. Ryszard Grenda
18:05    18:10    Prezentacja firmowa
18:10    18:15    dyskusja
18:15    18:35    Rola USG w stanach nagłych u dzieci - dr Wojciech Kosiak
18:35    18:40    dyskusja
18:40    18:50    przerwa
18:50    19:10    Diagnostyka białkomoczu i krwinkomoczu u dzieci - dr Łukasz Obrycki
19:10    19:15    dyskusja
19:15    19:35    Wzrastanie noworodków z ekstremalną masą ciała – problem multidyscyplinarny - prof. Ewa Gulczyńska
19:35    19:40    dyskusja
19:40    20:00    Na co zwrócić uwagę w opiece medycznej nad dzieckiem z chorobą nowotworową w POZ - prof. Bożenna Dembowska-Bagińska
20:00    20:05    dyskusja
20:05    20:25    Czy "Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce" w odniesieniu do spraw sądowych pomogły lekarzowi? -                                                                                 prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
20:25    20:40    dyskusja i zakończenie konferencji


Sobota 13 marca 2021
09:00    09:20    Od kataru do niewydolności nerek - prof. Mieczysław Litwin
09:20    09:25    dyskusja
09:25    09:45    Czy można zdefiniować martwicze zapalenie jelit – obecne trudności i nowe możliwości
09:45    09:50    dyskusja
09:50    10:10    Nowe wytyczne żywienia niemowląt - prof. Piotr Socha
10:10    10:20    Prezentacja firmowa
10:20    10:25    dyskusja
10:25    10:45    Wykład sponsorowany
10:45    10:50    dyskusja
10:50    11:00    Przerwa
11:00    11:20    Wykład sponsorowany 
11:20    11:25    dyskusja
11:25    11:45    Szczepienia w dobie Covid - prof. Ernest Kuchar
11:45    11:55    Prezentacja firmowa
11:55    12:00    dyskusja
12:00    12:20    Profilaktyka RSV – nowe wytyczne - prof. Ewa Helwich
12:20    12:25    dyskusja
12:25    12:45    Nowości w zakresie suplementacji u noworodków i niemowląt - prof. Ryszard Lauterbach
12:45    12:50    dyskusja
12:50    13:00    Przerwa
13:00    13:20    Czy rozpoznanie toksoplazmozy jest nadal problematyczne? 
13:20    13:25    dyskusja
13:25    13:45    Nowe techniki wentylacji u noworodka – skuteczne i bardziej przyjazne - prof. Dariusz Gruszfeld
13:45    13:50    dyskusja
13:50    14:10    Zaburzenia świadomości u dzieci i młodzieży – kiedy ocenić, jak interpretować? dr Piotr Buda
14:10    14:15    dyskusja
14:15    14:35    Gdy noworodek rodzi się wiotki... - prof. Iwona Maruniak-Chudek
14:35    14:50    dyskusja i zakończenie konferencji

Partnerzy


Zarejestruj się


Elektroniczny formularz rejestracji Pola oznaczone gwiazdką * są wymagane.
Dane osobowe
Adres
Dane do faktury


Sposób płatnościUwagi