Gastroenterologia dziecięca - podręcznik do specjalizacji (wersja online)


Lektura zalecana do PES z gastroenetrologii dziecięcej

INFORMUJEMY, ŻE PUBLIKACJE W FORMACIE ONLINE ZOSTAŁY OZNAKOWANE I ZABEZPIECZONE WATERMARKIEM. WSZELKIE NIELEGALNE PRÓBY KOPIOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA WW. PUBLIKACJI SĄ ZABRONIONE!

Podręcznik "Gastroenterologia dziecięca - podręcznik do specjalizacji" skierowany jest między innymi do lekarzy: gastroenterologów, gastroenterologów dziecięcych, pediatrów, lekarzy rodzinnych, internistów. Książka będzie idealnym źródłem informacji dla studentów poszukujących usystematyzowanej i aktualnej wiedzy!

89 wybitnych specjalistów!
556 stron aktualnej wiedzy!

Najlepsze recenzje:
- "Podręcznik „Gastroenterologia dziecięca” jest lekturą zalecaną do specjalizacji, ale z pewnością będzie także przydatny pediatrom i lekarzom rodzinnym. Autorzy stworzyli dzieło prezentujące aktualny stan wiedzy w bardzo ważnej dziedzinie medycyny, stanowiące godny polecenia materiał edukacyjny."
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

- "Imponujący jest wysiłek zespołu redakcyjnego, który potrafił wyważyć proporcje między różnymi działami i ze zbioru autorskich rozdziałów napisanych przez różnych specjalistów stworzył jednolity, nowoczesny podręcznik dla nowego pokolenia gastrologów dziecięcych. Mistrzostwo!”
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski - Warszawski Uniwersytet Medyczny

GASTROLOGIA
1. Trawienie i wchłanianie - Sabina Więcek
2. Regulacja motoryczna przewodu pokarmowego. Enterohormony - Jerzy Socha, Beata Klincewicz, Wojciech Cichy
3. Laboratoryjne wykładniki funkcji i uszkodzenia jelit - Bartosz Korczowski
4. Refluks żołądkowo-przełykowy i choroba refluksowa - Krzysztof Fyderek
5. Achalazja przełyku - Anna Szaflarska-Popławska
6. Zapalenie błony śluzowej żołądka - Danuta Celińska-Cedro
7. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy - Piotr Albrecht
8. Celiakia i inne schorzenia zależne od glutenu - Anna Szaflarska-Popławska
9. Nieswoiste choroby zapalne jelit - Jarosław Kierkuś
10. Objawy alarmowe ze strony przewodu pokarmowego - Agnieszka Krzywicka
11. Kryteria Rzymskie – czynnościowe choroby przewodu pokarmowego - Jarosław Kwiecień, Ewa Toporowska-Kowalska
12. Kolka niemowlęca - Andrea Horvath, Hanna Szajewska
13. Dyschezja - Andrea Horvath, Hanna Szajewska
14. Bóle brzucha. Zespół jelita nadwrażliwego - Beata Klincewicz, Wojciech Cichy
15. Wymioty cykliczne i migrena brzuszna - Józef Ryżko
16. Aerofagia - Jarosław Kwiecień
17. Zaparcie i nietrzymanie stolca - Józef Ryżko
18. Organiczne przyczyny zaparcia stolca - Małgorzata Markiewicz-Kijewska
19. Ostra biegunka - Hanna Szajewska
20. Przewlekła biegunka - Piotr Albrecht
21. Martwicze zapalenie jelit - Ewa Helwich
22. Zespół krótkiego jelita - Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, Janusz Książyk
23. Rzadkie przyczyny wrodzonej biegunki – zaburzenia trawienia i wchłaniania - Piotr Buda
24. Enteropatia z utratą białka - Andrea Horvath
25. Eozynofilowe zapalenie przełyku i pozostałych odcinków przewodu pokarmowego - Barbara Iwańczak
26. Alergia na pokarm – manifestacja ze strony przewodu pokarmowego - Elżbieta Jarocka-Cyrta
27. Nietolerancja laktozy i fruktozy - Carlos Lifschitz, Piotr Albrecht
28. Pierwotne niedobory odporności – manifestacja ze strony przewodu pokarmowego - Maja Klaudel-Dreszler
29. Zarażenia pasożytnicze przewodu pokarmowego - Jolanta Popielska
30. Zakażenia bakteryjne przewodu pokarmowego - Mieczysława Czerwionka-Szaflarska,
31. Monika Parzęcka
32. Bakteryjny przerost flory jelita cienkiego. Wiadomości ogólne - Józef Ryżko
• Czynniki ryzyka oraz choroby współistniejące z bakteryjnym przerostem flory jelita cienkiego - Agnieszka Sieczkowska, Carlos Lifschitz
33. Wady wrodzone i rozwojowe przewodu pokarmowego - Andrzej Kamiński
34. Krwawienie z przewodu pokarmowego - Józef Ryżko
35. Ciała obce i oparzenia górnego odcinka przewodu pokarmowego - Marek Woynarowski
36. Bezoary - Urszula Daniluk
37. Niedożywienie u dzieci i młodzieży - Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
38. Zaburzenia karmienia - Anna Rybak
39. Zespół rzekomej niedrożności przewodu pokarmowego - Mikołaj Danko, Ewelina Pąśko
40. Nowotwory jelit - Anna Wakulińska, Marek Stefanowicz
41. Urazy przewodu pokarmowego - Andrzej Kamiński
42. Szczepienia w gastroenterologii - Piotr Albrecht
43. Przejście pacjenta z chorobą przewlekłą od pediatry do gastroenterologa dla dorosłych (na przykładzie pacjenta z nieswoistą chorobą zapalną jelit) 1- Barbara Kamińska
44. Praktyczne schematy diagnostyczne
a. Algorytm postępowania w przypadku regurgitacji u dziecka - Diana Kamińska
b. Algorytm postępowania w przypadku kolki niemowlęcej - Diana Kamińska
c. Algorytm postępowania w przypadku nadmiernego wzdęcia brzucha z towarzyszącą marudnością i płaczem u dziecka - Diana Kamińska
d. Algorytm postępowania w przypadku zaparcia stolca u niemowlęcia - Diana Kamińska
e. Algorytm postępowania w przypadku alergii na białko mleka krowiego u dziecka - Diana Kamińska
f. Biegunka przewlekła u dziecka w wieku < 6. m.ż. - Piotr Albrecht
g. Biegunka przewlekła u dziecka w wieku > 6. m.ż. - Piotr Albrecht
h. Diagnostyka i leczenie zakażenia Helicobacter pylori - Piotr Albrecht, Jędrzej Sarnecki

HEPATOLOGIA
1. Anatomia i histologia wątroby - Joanna Cielecka-Kuszyk
2. Żółtaczki okresu noworodkowego - Justyna Tołłoczko, Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
3. Hepato- i splenomegalia - Anna Tylki-Szymańska, Maja Klaudel-Dreszler, Joanna Pawłowska
4. Laboratoryjne wykładniki patologii wątroby - Carlos Lifschitz, Dariusz Lebensztejn
5. Podwyższona aktywność aminotransferaz - Wojciech Jańczyk, Piotr Socha
6. Cholestaza niemowlęca - Irena Jankowska
7. Cholestaza dzieci starszych - Diana Kamińska, Irena Jankowska
8. Niedrożność dróg żółciowych - Piotr Czubkowski
9. Ostre zapalenia wątroby - Anna Liberek
10. Przewlekłe zapalenie wątroby - Dariusz Lebensztejn
11. Ostra niewydolność wątroby - Irena Jankowska
12. Przewlekła niewydolność i marskość wątroby - Joanna Pawłowska
13. Przewlekła zaostrzona niewydolność wątroby - Irena Jankowska
14. Postępowanie w przypadku powikłań choroby wątroby
a. Nadciśnienie wrotne - Mikołaj Teisseyre
b. Wodobrzusze - Mikołaj Teisseyre
c. Świąd skóry - Dorota Gliwicz-Miedzińska
d. Zespół wątrobowo-nerkowy - Sylwester Prokurat
15. Urazy śledziony i wątroby - Andrzej Kamiński
16. Wirusowe zapalenia wątroby
a. Wirusowe zapalenie wątroby typu A - Joanna Stryczyńska-Kazubska, Anna Liberek
b. Wirusowe zapalenie wątroby typu B - Dariusz Lebensztejn
c. Wirusowe zapalenie wątroby typu C - Dariusz Lebensztejn
d. Wirusowe zapalenie wątroby wywołane wirusami z rodziny Herpesviridae- Dariusz Lebensztejn
17. Wybrane choroby metaboliczne wątroby
a. Wrodzona nietolerancja fruktozy - Dariusz Rokicki
b. Galaktozemia - Dariusz Rokicki, Carlos Lifschitz
c. Tyrozynemia typu - Dariusz Rokicki
d. Niedobór alfa-1-antytrypsyny (alfa-1-antyproteazy) - Agnieszka Bakuła
e. Choroba Wilsona - Piotr Socha
f. Hepatopatie mitochondrialne - Irena Jankowska
g. Choroby spichrzania glikogenu - Dariusz Rokicki
h. Choroby ze spichrzaniem lipidów - Anna Tylki-Szymańska
i. Deficyt kwaśnej lipazy lizosomalnej - Wojciech Jańczyk, Piotr Socha
j. Wrodzone zaburzenia glikozylacji - Agnieszka Bakuła, Piotr Socha
18. Zespół Gilberta i inne hiperbilirubinemie czynnościowe - Sabina Więcek
19. Choroby autoimmunizacyjne wątroby
a. Autoimmunizacyjne zapalenie wątroby - Małgorzata Woźniak
b. Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych - Małgorzata Woźniak
c. Zespoły nakładania - Małgorzata Woźniak
d. Olbrzymiokomórkowe zapalenie wątroby z niedokrwistością autoimmunohemolityczną - Agnieszka Bakuła, Maja Klaudel-Dreszler
20. Toksyczne uszkodzenia wątroby
a. Zatrucie muchomorem sromotnikowym - Diana Kamińska
b. Zatrucie paracetamolem (acetaminofenem) - Irena Jankowska
c. Toksyczne uszkodzenie wątroby - Irena Jankowska
21. Wrodzone choroby cholestatyczne
a. Zespół Alagille’a - Dorota Gliwicz-Miedzińska
b. Postępująca rodzinna cholestaza wewnątrzwątrobowa - Irena Jankowska
c. Łagodna nawracająca cholestaza wewnątrzwątrobowa - Joanna Pawłowska, Irena Jankowska
d. Zespół Aagenaesa - Joanna Pawłowska
e. Wrodzone zaburzenia syntezy kwasów żółciowych - Piotr Socha, Irena Jankowska
22. Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby - Wojciech Jańczyk, Dariusz Lebensztejn, Piotr Socha
23. Zasady postępowania w przypadku zmian ogniskowych wątroby - Piotr Czubkowski
24. Guzy wątroby - Dorota Broniszczak-Czyszek, Piotr Kaliciński, Hor Ismail
25. Inne choroby wątroby
a. Wrodzone włóknienie wątroby - Irena Jankowska, Dorota Wicher
b. Choroba wątroby związana z żywieniem pozajelitowym - Carlos Lifschitz
c. Kamica żółciowa - Dariusz Lebensztejn, Olga Niewiadomska
d. Torbiele dróg żółciowych - Dariusz Lebensztejn
e. Zespół Budda-Chiariego - Wojciech Jańczyk
26. Przeszczepienie wątroby - Joanna Pawłowska
27. Praktyczne schematy diagnostyczne
a. Diagnostyka w wybranych metabolicznych i genetycznie uwarunkowanych schorzeniach będących przyczyną cholestazy - Irena Jankowska
b. Diagnostyka w wybranych schorzeniach będących przyczyną cholestazy u dzieci starszych - Irena Jankowska

CHOROBY TRZUSTKI
1. Ostre zapalenie trzustki - Elżbieta Czkwianianc
2. Przewlekłe zapalenie trzustki - Grzegorz Oracz
3. Mukowiscydoza - Jarosław Walkowiak, Aleksandra Lisowska
4. Wady wrodzone w obrębie trzustki - Mirosława Uścinowicz, Anna Bobrus-Chociej
5. Urazy trzustki - Andrzej Kamiński
6. Zespół Shwachmana-Diamonda - Maja Klaudel-Dreszler

ŻYWIENIE I OCENA STANU ODŻYWIENIA
1. Antropometryczne wskaźniki rozwoju i stanu odżywienia - Zbigniew Kułaga, Anna Świąder-Leśniak, Mieczysław Litwin
2. Pomocnicze wykładniki stanu odżywienia - Urszula Grzybowska-Chlebowczyk
3. Żywienie zdrowych niemowląt i małych dzieci - Hanna Szajewska, Andrea Horvath, Anna Rybak, Piotr Socha
4. Żywienie dzieci przedwcześnie urodzonych - Krystyna Bober-Olesińska
5. Żywienie enteralne - Ewa Toporowska-Kowalska, Joanna Kudzin
a. Kwalifikacja do leczenia żywieniowego enteralnego – schemat postępowania - Jarosław Kierkuś
6. Żywienie pozajelitowe - Janusz Książyk
7. Żywienie pacjentów z chorobą wątroby - Joanna Pawłowska, Piotr Socha
8. Żywienie pacjentów z mukowiscydozą - Halina Woś, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk
9. Leczenie żywieniowe we wrodzonych wadach metabolizmu - Dariusz Rokicki
10. Suplementacja witaminą D – zasady - Paweł Płudowski, Justyna Czech-Kowalska
11. Zapotrzebowanie na wapń i suplementacja - Justyna Czech-Kowalska, Paweł Płudowski
12. Zapotrzebowanie na żelazo i suplementacja - Agata Pleskaczyńska, Anna Dobrzańska
13. Zapotrzebowanie na DHA i suplementacja - Piotr Socha
14. Zapotrzebowanie na wodę - Halina Woś, Piotr Socha
15. Probiotyki w chorobach przewodu pokarmowego - Hanna Szajewska

INNE
1. Znaczenie współpracy z pacjentem i jego rodziną dla efektów leczenia - Anna Jakubowska-Winecka
2. Świadoma zgoda na zabiegi diagnostyczno-lecznicze wykonywane w gastroenterologii - Radosław Tymiński
PROCEDURY I ZABIEGI
1. Endoskopia - Marek Woynarowski
2. Gastroskopia - Marek Woynarowski
3. Kolonoskopia - Marek Woynarowski
4. Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna - Marek Woynarowski
5. Polipektomia - Mikołaj Teisseyre
6. Endoskopowe tamowanie krwawień - Mikołaj Teisseyre
7. Endoskopowe rozszerzanie zwężeń przełyku - Marek Woynarowski
8. Przezskórna endoskopowa gastrostomia odżywcza - Jarosław Kierkuś, Michał Szczepański
9. Przezskórna biopsja wątroby - Diana Kamińska
10. Wodorowe testy oddechowe - Agnieszka Sieczkowska, Carlos Lifschitz, Jarosław Walkowiak
11. Testy oddechowe z wykorzystaniem izotopu węgla 13C w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego - Grzegorz Oracz
12. Wielokanałowa impedancja śródprzełykowa-pH - Beata Gębora-Kowalska, Ewa Toporowska-Kowalska
13. 24-godzinna pH-metria - Karolina Piwczyńska
14. Manometria przewodu pokarmowego - Maciej Dądalski
15. Metody obrazowania jelita cienkiego i grubego
a. Metody radiologiczne - Dorota Majak, Elżbieta Jurkiewicz
b. Metody endoskopowe - Bartosz Korczowski
16. Metody obrazowania wątroby, dróg żółciowych i trzustki - Elżbieta Jurkiewicz
17. Badanie histopatologiczne w gastroenterologii - Michał Pyzlak

INDEKS HASEŁ

 

 


80 zł 50.00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 80.00 zł

product image
Online
Promocja
80 zł 50.00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 80.00 zł