Pakiet numerów archiwalnych

Pakiet trzech pierwszych wydań z tego roku (wartość pakietu 96 zł).

Spis treści nr 1/2020
DONIESIENIA ZE ŚWIATA
• Nowe kompozycje oligosacharydów o właściwościach prebiotycznych – doniesienia z 52 sympozjum ESPGHAN. Wywiad z profesor Bożeną Cukrowską
PRACE POGLĄDOWE
• Odmatczyne zakażenia wirusowe - Carlo Bieńkowski, Maria Pokorska-Śpiewak
• Wybrane choroby skóry okresu noworodkowego i niemowlęcego - Małgorzata Bojanowska, Anna Dąbkowska, Edyta Newman, Lidia Ruszkowska
• Zaburzenia gospodarki węglowodanowej u noworodków. Hipoglikemia u noworodków - Wanda Furmaga-Jabłońska, Agata Tarkowska
• Guz Wilmsa - Katarzyna Zdanowicz, Joanna Reszeć, Wiesława Ewa Niklińska
• Probiotyki i atopowe zapalenie skóry u dzieci – aktualne dane naukowe - Hanna Szajewska
• Przegląd testów laboratoryjnych do oceny funkcji jelit u dzieci z chorobami zapalnymi jelit - Aldona Wierzbicka-Rucińska, Justyna Ciecierska, Marcin Osiecki, Małgorzata Wrzosek, Piotr Socha
• Kamica układu moczowego – leczenie zabiegowe - Beata Jurkiewicz, Joanna Samotyjek
PRACE ORYGINALNE
• Analiza postępowania diagnostyczno-leczniczego u noworodków z wodogłowiem wrodzonym w zależności od przyczyny. Proponowany algorytm postępowania - Aleksandra Pietrzyk, Justyna Czech-Kowalska, Agata Pleskaczyńska, Julita Latka-Grot, Krystyna Piłat, Magdalena Kłodzińska, Dominika Jedlińska, Katarzyna Krawczyk, Marcin Makarewicz, Anna Dobrzańska, Paweł Kowalczyk
OPIS PRZYPADKU
• Polekowa ciężka skórna reakcja pęcherzowa – przypadek 7-letniego chłopca - Magdalena Stalmach, Bożena Kordys-Darmolińska
• Biegunka o etiologii rotawirusowej jako biegunka podróżnych – przypadek 2,5-letniej dziewczynki - Katarzyna Łapacz, Ernest Kuchar

Spis treści nr 2/2020
STANDARDY MEDYCZNE
• COVID-19 – epidemiologia, obraz kliniczny oraz postępowanie z ciężarną i noworodkiem - Monika Ziarnik, Joanna Sosnowska, Karolina Chmaj-Wierzchowska, Magdalena Figlerowicz, Jacek Wysocki, Jan Mazela
DONIESIENIA ZE ŚWIATA
• Antybiotykoterapia a ryzyko astmy i alergicznego nieżytu nosa u dzieci - Jędrzej Sarnecki
• Bezpieczeństwo stosowania częściowo fermentowanego mleka modyfikowanego wzbogaconego w prebiotyki - Jędrzej Sarnecki
• Wpływ suplementacji mleka modyfikowanego MFGM i laktoferyną na rozwój neurologiczny niemowląt – wyniki badania z randomizacją - Claudia Kowalewska
Komentarz do artykułu „Wpływ suplementacji mleka modyfikowanego MFGM i laktoferyną na rozwój neurologiczny niemowląt – wyniki badania z randomizacją” - Piotr Albrecht
PRACE POGLĄDOWE
• Przebieg COVID-19 u dzieci – stan wiedzy na marzec 2020 - Jędrzej Sarnecki, Ernest Kuchar
• Możliwości diagnostyki chorób reumatologicznych w gabinecie pediatry i lekarza POZ - Zbigniew Żuber
• Przetrwała alergia na białka mleka krowiego. Część I: Epidemiologia i historia naturalna alergii na białka mleka krowiego. Predykcja przetrwałej alergii na białka mleka krowiego - Martyna Rekowska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
• Przetrwała alergia na białka mleka krowiego. Część II: Postępowanie i skutki przetrwałej alergii na białka mleka krowiego - Martyna Rekowska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
• Przetrwała alergia na białka mleka krowiego. Część III: Desensytyzacja i indukcja tolerancji w alergii na białka mleka krowiego - Martyna Rekowska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
• Choroby wysypkowe u dzieci. Część II – osutki krostkowe - Edyta Sawińska, Justyna Szczęch, Kamila Jaworecka, Adam Reich
• Gojenie ran - Weronika Jaroń, Agnieszka Łątkowska
• Rozwój i stan obecny szczepień przeciwko pneumokokom w Polsce - Dominik Golicki, Iwona Dobrowolska, Andżelika Gawrońska
• Niedobór alfa-1-antytrypsyny - Agnieszka Bakuła
• Rozpoznawanie śmierci mózgu − aktualne zasady i kryteria, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci - Wojciech Walas, Romuald Bohatyrewicz
OPIS PRZYPADKU
• Torbiel dermoidalna oczodołu u dzieci – trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Opis przypadków oraz przegląd literatury - Ewelina Wojciechowska, Hanna Garnier, Aleksandra Opala, Dariusz Wyrzykowski, Stefan Anzelewicz, Andrzej Gołębiewski, Iwona Grabska-Liberek, Piotr Czauderna

Spis treści nr 3/2020
DONIESIENIA ZE ŚWIATA
• Zakażenia koronawirusowe u dzieci, z uwzględnieniem COVID-19 - Ewa Talarek
Komentarz do artykułu „Zakażenia koronawirusowe u dzieci, z uwzględnieniem COVID-19” - Ewa Talarek, Magdalena Marczyńska
• Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni - Łukasz Obrycki
Komentarz do artykułu „Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni” - Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
Komentarz do artykułu „Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni” - Ewa Winnicka
• Zapobieganie kolce niemowlęcej i jej leczenie – aktualny stan wiedzy - Jędrzej Sarnecki
PRACE POGLĄDOWE
• COVID-19 a karmienie piersią - Barbara Królak-Olejnik
• Stosowanie ibuprofenu w czasie pandemii SARS-CoV-2 – co warto wiedzieć? - Ernest Kuchar, Katarzyna Karłowicz-Bodalska
• Regurgitacje u niemowląt – aktualne zalecenia i nowe możliwości interwencji żywieniowych - Elżbieta Jarocka-Cyrta
• Problemy kliniczne dzieci i młodzieży po przeszczepieniu nerki występujące w praktyce lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej - Ryszard Grenda
• Choroby mitochondrialne - Dorota Wesół-Kucharska, Dariusz Rokicki
• Leki przeciwbakteryjne w praktyce pediatry i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - Monika Wanke-Rytt
• Choroby wysypkowe u dzieci. Część III – osutki grudkowe i rumieniowo-grudkowe - Kamila Jaworecka, Justyna Szczęch, Edyta Sawińska, Dominik Samotij, Adam Reich
• Ogniskowy rozrost guzkowy - Irena Jankowska, Bożenna Dembowska-Bagińska, Piotr Kaliciński
• Pierścienie naczyniowe - Lidia Woźniak-Mielczarek, Robert Sabiniewicz, Jarosław Meyer-Szary, Dominika Sabiniewicz
• Grupy ryzyka inwazyjnych zakażeń pneumokokowych w trakcie pandemii COVID-19 - Ewa Bernatowska
• Dystonia torsyjna typu 1 - Weronika Golec, Sergiusz Jóźwiak
• Biologiczna rola glutaminy, kwasu glutaminowego i glutaminianów jako składników żywności i mlekozastępczych mieszanek aminokwasowych - Maciej Kaczmarski
• Atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy - Ryszard Grenda
• Makro- i mikroguzkowy przerost kory nadnerczy - Katarzyna Pasternak-Pietrzak, Mieczysław Szalecki
PRACE ORYGINALNE
• Dlaczego rodzice nie szczepią dzieci przeciwko meningokokom B? Badanie ankietowe rodziców dzieci leczonych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie - Aleksandra Lament, Magdalena Okarska-Napierała, Ernest Kuchar
OPIS PRZYPADKU
• Algorytm postępowania po ukąszeniu przez żmiję zygzakowatą – opis przypadku - Natalia Krysiak, Agata Lange, Dorota Kardas-Sobantka
Cena: 57 zł