Poradnik dyżuranta - pediatria (wydanie II zaktualizowane i uzupełnione)

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!
W związku z dużą popularnością wśród klinicystów „Poradnika dyżuranta” przygotowaliśmy drugie wydanie, w którym zgodnie z uwagami Czytelników rozszerzyliśmy i zaktualizowaliśmy wcześniejsze rozdziały oraz dodaliśmy aż 35 nowych. Wśród nich znalazły się zasady postępowania w nagłych stanach laryngologicznych, okulistycznych, neurologicznych, reumatologicznych, dermatologicznych, stomatologicznych, jak również zalecenia postępowania w urazach u dzieci, po spożyciu alkoholu i środków psychoaktywnych oraz po próbie samobójczej. Poza algorytmami postępowania
w stanach nagłych w poradniku pojawiło się również podsumowanie wybranych zagadnień pediatrycznych, które będą pomocne nie tylko na dyżurze, lecz także w codziennej praktyce ambulatoryjnej i szpitalnej (np. normy w pediatrii, siatki centylowe, interpretacja EKG, wybrane choroby zakaźne). Poradnik odnosi się ponadto do współczesnego problemu zakażenia SARS-CoV-2 i COVID-19 oraz wybranych prawnych aspektów praktyki lekarskiej.
Podobnie jak pierwsze wydanie, i ta edycja jest przeznaczona przede wszystkim dla lekarzy pracujących w oddziałach pediatrycznych oraz szpitalnych oddziałach ratunkowych. Rozdziały (jak poprzednio) przygotowano na podstawie doświadczenia lekarzy Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, tym razem jednak wzbogaconego o wiedzę zewnętrznych ekspertów.
Piotr Buda i Ryszard Grenda


„Poradnik dyżuranta – pediatria” to już II wydanie, które poświęcone jest najważniejszym problemom, z jakimi spotyka się lekarz w czasie dyżuru.
Pozwala na szybką weryfikację postępowania, ułatwia podejmowanie odpowiednich decyzji, zmniejsza także ryzyko przeoczenia istotnych objawów.
Rozdziały zawierają instrukcje postępowania w stanach nagłych − od udzielenia pierwszej pomocy, wskazania do hospitalizacji po podanie nazw koniecznych leków i ich dawek w poszczególnych stanach chorobowych i grupach wiekowych dzieci.
W poradniku umieszczono także poważne i kategoryczne zakazy oraz ostrzeżenia. Uwagę czytelnika przyciągają teksty w czerwonych ramkach z napisem „Zapamiętaj!” czy „Uwaga!”.
Każdy rozdział przygotowano według przejrzystego schematu, co zdecydowanie ułatwi korzystanie z poradnika.

ISBN: 978-83-89809-44-5
Format: A5
Ilość stron: 818
Rozdziały: 80

Spis treści
AKTUALNE I CZĘSTE ZAGADNIENIA OGÓLNOPEDIATRYCZNE
• Gorączka - Piotr Buda, Anna Wieteska-Klimczak
• Bóle brzucha - Ludmiła Bacewicz, Diana Kamińska, Piotr Buda
• Ostra biegunka - Piotr Buda, Janusz Książyk
• Wymioty - Diana Kamińska, Piotr Buda
• Duszność - Milena Greczan, Małgorzata Piłat-Gliwińska, Piotr Buda, Marek Migdał
• Anafilaksja i reakcje alergiczne - Marta Szwarc-Bronikowska, Anna Wieteska-Klimczak, Piotr Buda
• Bóle kostno-stawowe - Piotr Buda, Piotr Gietka
• Wybrane zagadnienia z dermatologii dziecięcej - Ewa Sajak-Złota, Grażyna Dziekan, Piotr Buda
• Wybrane choroby zakaźne - Katarzyna Nagraba, Anna Kokieć-Korycińska, Dorota Koźniewska, Piotr Buda, Konrad Zawadka, Magdalena Marczyńska
• Inwazyjna choroba meningokokowa - Piotr Buda, Andrzej Piotrowski
• Urazy - Marek Szymczak, Grzegorz Kowalewski
• COVID-19 - Piotr Buda, Teresa Jackowska, Magdalena Marczyńska
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
• Nagłe zatrzymanie krążenia - Andrzej Piotrowski
• Wstrząs - Andrzej Piotrowski
• Sepsa - Andrzej Piotrowski
• Bezdech - Andrzej Piotrowski, Piotr Buda
• Sedacja i analgezja - Andrzej Piotrowski
• DNR - Przemysław Łaniewski-Wołłk
• Zgon - Przemysław Łaniewski-Wołłk
ENDOKRYNOLOGIA I DIABETOLOGIA
• Hiperglikemia, cukrzycowa kwasica ketonowa - Małgorzata Wajda-Cuszlag, Mieczysław Szalecki
• Hipoglikemia - Dominika Jedlińska-Pijanowska, Dariusz Gruszfeld
• Niedoczynność kory nadnerczy - Elżbieta Moszczyńska, Mieczysław Szalecki
GASTROLOGIA
• Krwawienie z przewodu pokarmowego - Maciej Dądalski
• Cholestaza u noworodków - Katarzyna Chada-Borowiecka, Dariusz Gruszfeld
• Żółtaczka u noworodka i niemowlęcia - Aleksandra Pietrzyk, Dariusz Gruszfeld
• Kolka żółciowa - Monika Szychta
• Ostra niewydolność wątroby - Irena Jankowska, Piotr Socha, Marek Szymczak
• Połknięcia ciał obcych - Marek Woynarowski
• Oparzenia przewodu pokarmowego - Marek Woynarowski
KARDIOLOGIA
• Ból w klatce piersiowej - Anna Turska-Kmieć, Lidia Ziółkowska, Małgorzata Żuk, Grażyna Brzezińska-Rajszys, Monika Kowalczyk-Domagała, Łucja Gorbacz-Mrowiec
• Omdlenia - Małgorzata Żuk
• Tachy- i bradyarytmie - Katarzyna Bieganowska
• Niewydolność serca - Małgorzata Żuk, Anna Sądel-Wieczorek
• Sinica - Joanna Białkowska, Agnieszka Janiec, Joanna Friedman-Gruszczyńska
LARYNGOLOGIA
• Krwawienia z nosa - Teresa Bis-Oleniacz
• Ciała obce w nosie i uchu - Teresa Bis-Oleniacz
• Ostre zapalenie ucha środkowego - Tomasz Grochowski
• Ostre zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych - Tomasz Grochowski
• Choroby ślinianek - Teresa Bis-Oleniacz
NEFROLOGIA
• Ostra niewydolność nerek - Ryszard Grenda
• Zakażenia układu moczowego - Łukasz Obrycki, Mieczysław Litwin
• Krwinkomocz, białkomocz - Sylwester Prokurat
• Kamica układu moczowego - Łukasz Obrycki, Mieczysław Litwin
• Pilne i nagłe stany nadciśnieniowe - Łukasz Obrycki, Anna Niemirska, Mieczysław Litwin
NEUROLOGIA
• Drgawki - Dariusz Chmielewski
• Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - Piotr Buda, Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
• Zapalenie mózgu - Piotr Buda, Barbara Szal-Karkowska
• Ostry niedowład - Dominika Jedlińska-Pijanowska, Dariusz Chmielewski, Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
• Udar mózgu - Magdalena Ogrodnik, Dariusz Chmielewski, Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
• Ostre zaburzenia ruchowe - Agnieszka Kempisty, Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
• Bóle głowy - Agata Ulatowska, Dariusz Kuczyński, Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
• Porażenie nerwu twarzowego - Krystyna Gruszka, Mirela Wadecka, Janusz Książyk
OKULISTYKA
• Ostre stany okulistyczne - Wojciech Hautz
ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA
• Ostre stany w onkologii i hematologii - Agnieszka Brożyna, Monika Drogosiewicz, Piotr Buda, Bożenna Dembowska-Bagińska
PSYCHIATRIA
• Ostre zaburzenia psychiczne - Maria Zielińska-Michałkiewicz
• Próba samobójcza - Katarzyna Rogala, Magdalena Wójcik
STOMATOLOGIA
• Ostre stany stomatologiczne - Ewa Krasuska-Sławińska, Anna Matosek-Rutkowska, Izabela Minko-Chojnowska, Łukasz Adamczyk
TOKSYKOLOGIA
• Zatrucia - Ryszard Grenda, Ewa Sajak-Złota
• Zatrucie paracetamolem (acetaminofenem) - Irena Jankowska, Diana Kamińska, Ryszard Grenda
• Zatrucie muchomorem sromotnikowym - Diana Kamińska, Irena Jankowska
• Zatrucie alkoholem i środkami psychoaktywnymi - Przemysław Łaniewski-Wołłk
ZABURZENIA METABOLICZNE I WODNO-ELEKTROLITOWE
• Zaburzenia gospodarki sodowej i wody - Piotr Buda, Janusz Książyk
• Zaburzenia gospodarki potasowej - Piotr Buda, Janusz Książyk
• Ostre zaburzenia gazometryczne - Dorota Żmudzka, Milena Greczan, Piotr Buda
• Hipokalcemia i przełom hiperkalcemiczny - Łukasz Obrycki, Mieczysław Litwin
• Hiperamonemia i inne nagłe stany metaboliczne - Dariusz Rokicki
DODATKI
• Ocena stanu ogólnego (schemat ABC), zaburzenia świadomości - Piotr Buda
• Podstawowe zasady interpretacji zapisu EKG u dzieci - Anna Turska-Kmieć, Joanna Białkowska
• Zasady wykonywania badań obrazowych i przygotowanie pacjenta - Dorota Majak
• Przygotowanie do zabiegów operacyjnych i diagnostycznych w znieczuleniu ogólnym - Piotr Buda
• Zakrzepica centralnego dostępu naczyniowego - Mikołaj Danko, Katarzyna Tobota, Piotr Buda, Janusz Książyk
• Zgłębnik nosowo-żołądkowy, gastrostomia – interwencje dyżurowe - Anna Wiernicka, Piotr Socha
• Modyfikacja dawkowania leków - Ryszard Grenda
• Interakcje leków - Ryszard Grenda
• Przetoczenia preparatów krwiopochodnych - Andrzej Piotrowski, Piotr Buda
• Antybiotykoterapia w wybranych stanach nagłych - Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
• Leki stosowane w wybranych stanach nagłych - Piotr Buda
• Lista kontrolna zleceń lekarskich - Piotr Buda
• Normy, przeliczniki i inne dane liczbowe - Piotr Buda, Monika Moskwa
• Wybrane aspekty prawne dyżurów pediatrycznych - Radosław Tymiński
Indeks
Cena: 169 zł