Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce - Zalecenia PTN (wydanie IV (2021) zaktualizowane i uzupełnione)


Lektura obowiązkowa doPES neonatologii

Po raz czwarty oddajemy w Państwa ręce zaktualizowane i uzupełnione „Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce – zalecenia PTN”.
„Pomimo trudności związanych z pandemią mobilizacja wielu wybitnych specjalistów i naukowców zajmujących się problemami zdrowotnymi noworodków w Polsce pozwoliła na wypracowanie zaleceń, które są aktualizacją już istniejących, jak również omawiają wiele nowych, potrzebnych zagadnień dotyczących opieki nad pacjentem w pierwszym okresie po urodzeniu.”
„Patrząc z wieloletniej perspektywy na to, z czym mierzymy się dzisiaj, starając się znaleźć najlepsze rozwiązania dla naszych pacjentów, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że neonatologia nadal rozwija się niezmiernie dynamicznie. Stajemy wobec wyzwania, jakim jest konieczność nadążania za tym postępem, nie powinniśmy jednak zapominać o potrzebie holistycznego spojrzenia na noworodka i dyskusji o doświadczeniach własnych.”
„Należy przypomnieć, że to Polskie Towarzystwo Neonatologiczne (PTN) jest najważniejszą jednostką opiniotwórczą w dziedzinie neonatologii w naszym kraju, a „Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce” dokumentują zalecenia tego gremium naukowego.

Książka zawiera 65 rekomendacji (23aktualizacje i 15 nowych rozdziałów).

Wydawnictwo: Media-Press sp. z o.o.
Warszawa 2021
Wydanie IV
Format: B5
Oprawa: miękka, szyto-klejona
Objętość: 560 stron
ISBN: 978-83-89809-46-9

 1. Organizacja opieki nad noworodkiem w skali regionalnej – I. Janusz Gadzinowski, II. Dariusz Gruszfeld, Justyna Czech-Kowalska
 2. Standard opieki okołoporodowej nad zdrowym noworodkiem - Bogumiła Stoińska, Ewa Wieczorek, Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
 3. Zasady podejmowania decyzji o wszczęciu postępowania paliatywnego w neonatologii - Magdalena Rutkowska, Sławomir Szczepaniak, Wojciech Walas, Dorota Pawlik, Marek Karwacki, Małgorzata Szeroczyńska, Grażyna Kmita
 4. Rozpoznawanie śmierci mózgu u noworodków- Wojciech Walas
 5. Algorytm postępowania z noworodkiem bezpośrednio po urodzeniu
 6. Procedura opóźnionego odpępnienia i przetaczania pępowinowego - Jan Mazela
 7. Test pulsoksymetryczny − przesiewowe badanie w kierunku krytycznych wrodzonych wad serca - Agnieszka Szafrańska, Barbara Królak-Olejnik
 8. Noworodek z ograniczeniem wzrastania w okresie życia płodowego (IUGR) - Ryszard Lauterbach
 9. Późne wcześniactwo - Iwona Sadowska-Krawczenko
 10. Opieka nad noworodkami z ciąż wielopłodowych - Ewa Gulczyńska
 11. Postępowanie z noworodkiem matki chorującej na cukrzycę - Wróblewska Katarzyna
 12. Karmienie naturalne noworodków donoszonych - Barbara Królak-Olejnik
 13. Żywienie enteralne noworodka - Jan Mazela, Karolina Chojnacka, Justyna Czech-Kowalska, Agnieszka Gawecka, Ewa Gulczyńska, Barbara Michalczyk, Iwona Sadowska-Krawczenko, Maria Wilińska, Katarzyna Wróblewska-Seniuk
 14. Postępowanie w szpitalu wobec kobiety chorej na padaczkę i jej noworodka. – Wilińska
 15. Żywienie pozajelitowe - Ryszard Lauterbach
 16. Pielęgnacja skóry noworodka i niemowlęcia - Jerzy Szczapa
 17. Żółtaczki okresu noworodkowego - Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Justyna Tołłoczko
 18. Profilaktyka i leczenie bólu u noworodka - Ewa Gulczyńska, Andrzej Piotrowski
 19. Szczepienia w oddziale noworodkowym u noworodków urodzonych przedwcześnie - Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Iwona Sadowska-Krawczenko
 20. Zalecenia dotyczące tlenoterapii w okresie noworodkowym - Jerzy Szczapa
 21. Zalecenia dotyczące stosowania surfaktantu u noworodków - Jerzy Szczapa
 22. Aerozoloterapia - Aleksandra Adamczak, Grzegorz Matusiak, Jan Mazela
 23. Zastosowanie kofeiny w neonatologii - Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Krystyna Bober-Olesińska
 24. Nowe kierunki diagnostyki obrazowej – ultrasonografia płuc - Katarzyna Mielnik, Jan Mazela
 25. Nieinwazyjne wspomaganie oddychania u noworodków - Tomasz Szczapa
 26. Nieinwazyjne wspomaganie oddychania u noworodków z zastosowaniem kaniul nosowych z wysokim przepływem gazów - Tomasz Szczapa
 27. Postępowanie w przypadku niespodziewanych trudnych dróg oddechowychu noworodka - Wojciech Walas, Tomasz Szczapa
 28. Wentylacja inwazyjna noworodków - Andrzej Piotrowski
 29. Miejsce pozaustrojowego utlenowania błonowego w leczeniu niewydolności oddechowej u noworodków - Iwona Maroszyńska, Jerzy Guzowski, Maciej Moll
 30. Rzadkie wrodzone przyczyny niewydolności oddechowej noworodka - Robert Śmigiel, Justyna A. Karolak, Tomasz Szczapa
 31. Dysplazja oskrzelowo-płucna (BPD) – nowa definicja, zasady zapobiegania i leczenia - Magdalena Rutkowska, Krystyna Bober-Olesińska
 32. Postępowanie w przypadku drożnego przewodu tętniczego u noworodków urodzonych przedwcześnie - Tomasz Talar, Renata Bokiniec, Wojciech Walas, Andrzej Olszanowski, Ewa Gulczyńska, Jolanta Kiełbasicz-Binikowska, Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
 33. Leczenie hipotensji noworodka z bardzo małą urodzeniową masą ciała - Ewa Adamska, Witold Błaż, Tomasz Szczapa
 34. Przetrwałe nadciśnienie płucne noworodków -Witold Błaż, Tomasz Talar, Janusz Gadzinowski, Monika Sierzputowska-Pieczara, Tomasz Szczapa
 35. Leczenie hipotermią noworodka z encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną - Ewa Gulczyńska, Janusz Gadzinowski, Marek Nowiczewski
 36. Antybiotykoterapia noworodka z uwzględnieniem leczenia empirycznego - Iwona Maruniak-Chudek, Ryszard Lauterbach, Anna Tarko
 37. Sepsa u noworodka - Ryszard Lauterbach
 38. Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u noworodka - Ryszard Lauterbach
 39. Standard badań obrazowych ośrodkowego układu nerwowego noworodka - Ewa Helwich, Monika Bekiesińska-Figatowska, Renata Bokiniec
 40. Martwicze zapalenie jelit - Jerzy Szczapa
 41. Wskazania do badania ultrasonograficznego jamy brzusznej u noworodków - Renata Bokiniec
 42. Standard badania ultrasonograficznego jamy brzusznej w martwiczym zapaleniu jelit u noworodków - Renata Bokiniec
 43. Ostre uszkodzenie nerek u noworodka - Iwona Maruniak-Chudek, Anna Suchojad
 44. Zakażenia układu moczowego u noworodka - Robert Krawczyk, Iwona Maruniak-Chudek
 45. Zakażenia grzybicze u noworodków - Jerzy Szczapa
 46. Zapobieganie zakażeniom HIV u noworodków - Ewa Helwich, Magdalena Marczyńska
 47. Toksoplazmoza wrodzona - Anna Niezgoda
 48. Wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii - Justyna Czech-Kowalska, Anna Niezgoda
 49. Nabyte zakażenie CMV u noworodków urodzonych przedwcześnie - Justyna Czech-Kowalska
 50. Profilaktyka zakażeń RSV - Ewa Helwich, Róża Borecka
 51. Postępowanie z noworodkiem przy podejrzeniu lub potwierdzeniu zakażenia SARS-CoV-2 u matki oraz z noworodkiem, u którego potwierdzono zakażenie tym wirusem. – Ryszard Lauterbach, Ewa Helwic
 52. Probiotyki w okresie noworodkowym - Jerzy Szczapa, Iwona Sadowska-Krawczenko
 53. Powikłania zakrzepowe w neonatologii - Piotr Korbal
 54. Zakrzepica zatok żylnych mózgu w okresie noworodkowym - Iwona Terczyńska, Ewa Helwich
 55. Drgawki noworodkowe - Iwona Terczyńska, Ewa Helwich
 56. Postępowanie w niedokrwistości u noworodków - Jerzy Szczapa
 57. Homeostaza żelaza - zapobieganie niedoborowi we wczesnym okresie rozwoju – Ryszard Lauterbach
 58. Osteopenia wcześniaków - Justyna Czech-Kowalska
 59. Leczenie krwią u noworodków - Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
 60. Standard badań okulistycznych - Małgorzata Seroczyńska, Anna Gotz-Więckowska, Marek Rękas
 61. Zalecenia w zakresie transportu noworodka - Jan Mazela, Iwona Maroszyńska, Przemko Kwinta
 62. Wspieranie rozwoju noworodka leczonego w oddziale intensywnej terapii - Wioletta Cedrowska-Adamus, Beata Rochmińska, Paweł Zawitkowski, Ewa Gulczyńska
 63. Opieka psychologiczna dla rodzin z dziećmi urodzonymi przedwcześnie - Grażyna Kmita, Eliza Kiepura, Bożena Cieślak-Osik
 64. Program edukacji dla rodziców - Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
 65. Koordynacja opieki wielospecjalistycznej nad wcześniakiem oraz dzieckiem z encefalopatią niedokrwienno-niedotlenieniową do końca 3. roku życia - Ewa Helwich

195 zł

product image
195 zł