Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce - Zalecenia PTN (wydanie IV (2021) zaktualizowane i uzupełnione) PRZEDSPRZEDAŻ

PRZEDSPRZEDAŻ (wysyłka książki odbędzie się pod koniec czerwca 2021 r.)Po raz czwarty oddajemy w Państwa ręce zaktualizowane i uzupełnione „Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce – zalecenia PTN”

„Pomimo trudności związanych z pandemią mobilizacja wielu wybitnych specjalistów i naukowców zajmujących się problemami zdrowotnymi noworodków w Polsce pozwoliła na wypracowanie zaleceń, które są aktualizacją już istniejących, jak również omawiają wiele nowych, potrzebnych zagadnień dotyczących opieki nad pacjentem w pierwszym okresie po urodzeniu.”

„Patrząc z wieloletniej perspektywy na to, z czym mierzymy się dzisiaj, starając się znaleźć najlepsze rozwiązania dla naszych pacjentów, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że neonatologia nadal rozwija się niezmiernie dynamicznie. Stajemy wobec wyzwania, jakim jest konieczność nadążania za tym postępem, nie powinniśmy jednak zapominać o potrzebie holistycznego spojrzenia na noworodka i dyskusji o doświadczeniach własnych.”

„Należy przypomnieć, że to Polskie Towarzystwo Neonatologiczne (PTN) jest najważniejszą jednostką opiniotwórczą w dziedzinie neonatologii w naszym kraju, a „Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce” dokumentują zalecenia tego gremium naukowego.”

Książka zawiera 65 rekomendacji (22 aktualizacje i 15 nowych rozdziałów). Spis treści:
 1. Organizacja opieki nad noworodkiem w skali regionalnej – I. Janusz Gadzinowski, II. Dariusz Gruszfeld, Justyna Czech-Kowalska

 2. Standard opieki okołoporodowej nad zdrowym noworodkiem - Bogumiła Stoińska, Ewa Wieczorek, Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

 3. Zasady podejmowania decyzji o wszczęciu postępowania paliatywnego w neonatologii - Magdalena Rutkowska, Sławomir Szczepaniak, Wojciech Walas, Dorota Pawlik, Marek Karwacki, Małgorzata Szeroczyńska, Grażyna Kmita

 4. Rozpoznawanie śmierci mózgu u noworodków- Wojciech Walas

 5. Algorytm postępowania z noworodkiem bezpośrednio po urodzeniu - Magdalena Rutkowska, Ryszard Lauterbach, Marzanna Reśko-Zachara, Andrzej Piotrowski

 6. Procedura opóźnionego odpępnienia i przetaczania pępowinowego - Jan Mazela

 7. Test pulsoksymetryczny − przesiewowe badanie w kierunku krytycznych wrodzonych wad serca - Agnieszka Szafrańska, Barbara Królak-Olejnik

 8. Noworodek z ograniczeniem wzrastania w okresie życia płodowego (IUGR) - Ryszard Lauterbach

 9. Późne wcześniactwo - Iwona Sadowska-Krawczenko

 10. Opieka nad noworodkami z ciąż wielopłodowych - Ewa Gulczyńska

 11. Postępowanie z noworodkiem matki chorującej na cukrzycę - Wróblewska Katarzyna

 12. Karmienie naturalne noworodków donoszonych - Barbara Królak-Olejnik

 13. Żywienie enteralne noworodka - Jan Mazela, Karolina Chojnacka, Justyna Czech-Kowalska, Agnieszka Gawecka, Ewa Gulczyńska, Barbara Michalczyk, Iwona Sadowska-Krawczenko, Maria Wilińska, Katarzyna Wróblewska-Seniuk

 14. Postępowanie w szpitalu wobec kobiety chorej na padaczkę i jej noworodka. – Wilińska

 15. Żywienie pozajelitowe - Ryszard Lauterbach

 16. Pielęgnacja skóry noworodka i niemowlęcia - Jerzy Szczapa

 17. Żółtaczki okresu noworodkowego - Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Justyna Tołłoczko

 18. Profilaktyka i leczenie bólu u noworodka - Ewa Gulczyńska, Andrzej Piotrowski

 19. Szczepienia w oddziale noworodkowym u noworodków urodzonych przedwcześnie - Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Iwona Sadowska-Krawczenko

 20. Zalecenia dotyczące tlenoterapii w okresie noworodkowym - Jerzy Szczapa

 21. Zalecenia dotyczące stosowania surfaktantu u noworodków - Jerzy Szczapa

 22. Aerozoloterapia - Aleksandra Adamczak, Grzegorz Matusiak, Jan Mazela

 23. Zastosowanie kofeiny w neonatologii - Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Krystyna Bober-Olesińska

 24. Nowe kierunki diagnostyki obrazowej – ultrasonografia płuc - Katarzyna Mielnik, Jan Mazela

 25. Nieinwazyjne wspomaganie oddychania u noworodków - Tomasz Szczapa

 26. Nieinwazyjne wspomaganie oddychania u noworodków z zastosowaniem kaniul nosowych z wysokim przepływem gazów - Tomasz Szczapa

 27. Postępowanie w przypadku niespodziewanych trudnych dróg oddechowych u noworodka - Wojciech Walas, Tomasz Szczapa

 28. Wentylacja inwazyjna noworodków - Andrzej Piotrowski

 29. Miejsce pozaustrojowego utlenowania błonowego w leczeniu niewydolności oddechowej u noworodków - Iwona Maroszyńska, Jerzy Guzowski, Maciej Moll

 30. Rzadkie wrodzone przyczyny niewydolności oddechowej noworodka - Robert Śmigiel, Justyna A. Karolak, Tomasz Szczapa

 31. Dysplazja oskrzelowo-płucna (BPD) – nowa definicja, zasady zapobiegania i leczenia - Magdalena Rutkowska, Krystyna Bober-Olesińska

 32. Postępowanie w przypadku drożnego przewodu tętniczego u noworodków urodzonych przedwcześnie - Tomasz Talar, Renata Bokiniec, Wojciech Walas, Andrzej Olszanowski, Ewa Gulczyńska, Jolanta Kiełbasicz-Binikowska, Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

 33. Leczenie hipotensji noworodka z bardzo małą urodzeniową masą ciała - Ewa Adamska, Witold Błaż, Tomasz Szczapa

 34. Przetrwałe nadciśnienie płucne noworodków -Witold Błaż, Tomasz Talar, Janusz Gadzinowski, Monika Sierzputowska-Pieczara, Tomasz Szczapa

 35. Leczenie hipotermią noworodka z encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną - Ewa Gulczyńska, Janusz Gadzinowski, Marek Nowiczewski

 36. Antybiotykoterapia noworodka z uwzględnieniem leczenia empirycznego - Iwona Maruniak-Chudek, Ryszard Lauterbach, Anna Tarko

 37. Sepsa u noworodka - Ryszard Lauterbach

 38. Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u noworodka - Ryszard Lauterbach

 39. Standard badań obrazowych ośrodkowego układu nerwowego noworodka - Ewa Helwich, Monika Bekiesińska-Figatowska, Renata Bokiniec

 40. Martwicze zapalenie jelit - Jerzy Szczapa

 41. Wskazania do badania ultrasonograficznego jamy brzusznej u noworodków - Renata Bokiniec

 42. Standard badania ultrasonograficznego jamy brzusznej w martwiczym zapaleniu jelit u noworodków - Renata Bokiniec

 43. Ostre uszkodzenie nerek u noworodka - Iwona Maruniak-Chudek, Anna Suchojad

 44. Zakażenia układu moczowego u noworodka - Robert Krawczyk, Iwona Maruniak-Chudek

 45. Zakażenia grzybicze u noworodków - Jerzy Szczapa

 46. Zapobieganie zakażeniom HIV u noworodków - Ewa Helwich, Magdalena Marczyńska

 47. Toksoplazmoza wrodzona - Anna Niezgoda

 48. Wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii - Justyna Czech-Kowalska, Anna Niezgoda

 49. Nabyte zakażenie CMV u noworodków urodzonych przedwcześnie - Justyna Czech-Kowalska

 50. Profilaktyka zakażeń RSV - Ewa Helwich, Róża Borecka

 51. Postępowanie z noworodkiem przy podejrzeniu lub potwierdzeniu zakażenia SARS-CoV-2 u matki oraz z noworodkiem, u którego potwierdzono zakażenie tym wirusem. – Ryszard Lauterbach, Ewa Helwich

 52. Probiotyki w okresie noworodkowym - Jerzy Szczapa, Iwona Sadowska-Krawczenko

 53. Powikłania zakrzepowe w neonatologii - Piotr Korbal

 54. Zakrzepica zatok żylnych mózgu w okresie noworodkowym - Iwona Terczyńska, Ewa Helwich

 55. Drgawki noworodkowe - Iwona Terczyńska, Ewa Helwich

 56. Postępowanie w niedokrwistości u noworodków - Jerzy Szczapa

 57. Homeostaza żelaza - zapobieganie niedoborowi we wczesnym okresie rozwoju – Ryszard Lauterbach

 58. Osteopenia wcześniaków - Justyna Czech-Kowalska

 59. Leczenie krwią u noworodków - Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

 60. Standard badań okulistycznych - Małgorzata Seroczyńska, Anna Gotz-Więckowska, Marek Rękas

 61. Zalecenia w zakresie transportu noworodka - Jan Mazela, Iwona Maroszyńska, Przemko Kwinta

 62. Wspieranie rozwoju noworodka leczonego w oddziale intensywnej terapii - Wioletta Cedrowska-Adamus, Beata Rochmińska, Paweł Zawitkowski, Ewa Gulczyńska

 63. Opieka psychologiczna dla rodzin z dziećmi urodzonymi przedwcześnie - Grażyna Kmita, Eliza Kiepura, Bożena Cieślak-Osik

 64. Program edukacji dla rodziców - Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

 65. Koordynacja opieki wielospecjalistycznej nad wcześniakiem oraz dzieckiem z encefalopatią niedokrwienno-niedotlenieniową do końca 3. roku życia - Ewa Helwich

 


Cena: 195 zł
Cena: 140.00 zł