Sprawozdanie z konferencji SMP 2021

12-13 marca bieżącego roku odbyła się IX edycja konferencji „Standardy medyczne w praktyce neonatologicznej i pediatrycznej”. Tegoroczne spotkanie, ze względu na obostrzenia epidemiczne, dostępne było wyłącznie on-line. Aby jednak podtrzymać miłą tradycję związaną z miejscem obrad, nasi wykładowcy łączyli się z Państwem z hotelu Sheraton Grand Warsaw.
Konferencję rozpoczęto wykładem ministra Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka w latach 2008-2018, który niezwykle ciekawie przedstawił bardzo istotne zagadnienie, jakim są skutki izolacji
dzieci i młodzieży wywołane trwającą pandemią. Kolejne wykłady, obejmujące większość specjalistycznych obszarów pediatrycznych, poprowadzili wybitni neonatolodzy i pediatrzy. Po każdym wystąpieniu uczestnicy mieli możliwość uzyskania natychmiastowej odpowiedzi na nurtujące pytania związane z danym zagadnieniem.
Wydarzenie było okazją do promocji nowego wydania niekwestionowanego hitu naszego wydawnictwa – Poradnika dyżuranta – pediatria”. Członkowie redakcji zapowiedzieli ponadto kolejne premiery książkowe: „Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego” (wyd. IV – zaktualizowane i uzupełnione) oraz „Pediatrię w POZ – algorytmy postępowania”. 

Tegoroczna konferencja w nowej formule zgromadziła przed ekranami ponad 600 lekarzy. Prezentowane wykłady poświęcone diagnostyce oraz leczeniu noworodków, niemowląt i dzieci starszych spotkały się z ogromnym zainteresowaniem, czego dowodem była liczba pytań do niektórych wystąpień – zgłaszane uwagi i komentarze zainspirowały nas do zaplanowania tematyki przyszłorocznej konferencji, za co serdecznie dziękujemy. Wybrane tematy poruszane w tym roku zostaną rozszerzone w formie artykułów, które ukażą się na łamach „Standardów Medycznych Pediatria”.
Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział w konferencji, a Sponsorom za wsparcie w czasie organizacji.
Mamy nadzieję, że kolejna, jubileuszowa X edycja naszego wydarzenia odbędzie się już jak zwykle w formie stacjonarnej lub co najmniej hybrydowej. Wszyscy tęsknimy za możliwością bezpośredniej dyskusji przy kawie w hotelowym foyer.

Do zobaczenia 4 i 5 marca 2022 r. na 10 edycji naszego wydarzenia!
Redakcja

     

 

Sprawozdanie z konferencji SMP 2020

6-7 marca 2020 roku w hotelu Sheraton Grand Warsaw odbyła się VIII edycja konferencji „Standardy medyczne w praktyce neonatologicznej i pediatrycznej”.
Tegoroczne spotkanie dydaktyczno-naukowe z udziałem ekspertów z różnych dziedzin medycznych zostało przygotowane ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wskazanych jako istotne przez uczestników poprzednich edycji wydarzenia.
Konferencję rozpoczął wykład prof. Wojciecha Hankego, który w niezwykle ciekawy sposób przedstawił zagadnienie wpływu zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia dzieci i młodzieży. Kolejne wykłady poprowadzili wybitni neonatolodzy i pediatrzy, a każdy z omawianych problemów został dodatkowo zobrazowany opisami konkretnych przypadków. 

Ważnym wydarzeniem w trakcie konferencji była premiera książki „Choroby rzadkie” pod redakcją prof. Anny Dobrzańskiej, dra Łukasza Obryckiego i prof. Piotra Sochy, przedstawiającej ponad 180 jednostek chorobowych. Ta opracowana przez grupę wybitnych specjalistów pozycja zasługuje na szczególną uwagę choćby dlatego, że konkretna choroba występuje rzadko, jednak w sumie ogromna ich liczba dotyka ok. 6-8% populacji. Nawiązując do książki, bardzo ciekawy wykład „I Ty możesz rozpoznać chorobę rzadką” wygłosił jeden z jej współredaktorów – dr Łukasz Obrycki.
Tegoroczna konferencja zgromadziła ponad 500 lekarzy.
Prezentowane wykłady poświęcone diagnostyce oraz leczeniu noworodków, niemowląt i dzieci starszych spotkały się z ogromnym zainteresowaniem.
Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział w wydarzeniu, a Sponsorom za wsparcie w czasie organizacji.
Mamy nadzieję, że doświadczenia zdobyte podczas kolejnej edycji konferencji pozwolą przygotować następne spotkanie jeszcze lepiej.
Do zobaczenia w marcu 2021 r. na IX edycji naszego wydarzenia!
Redakcja