Reklamacje

Reklamacje

  1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Usług świadczonych przez Usługodawcę, w ramach Serwisu Internetowego.
  2. Reklamacje mogą być przesyłane na adres e-mail Usługodawcy: standardy@standardy.pl
  3. Usługodawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
  4. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Użytkownika opisu reklamacji oraz danych kontaktowych, w tym adresu e-mail. Jeżeli Użytkownik posiada Konto Użytkownika, powinien podać w zgłoszeniu reklamacyjnym swój Login.