Reklamacje

 

Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Usługodawcę, w ramach Serwisu Internetowego.

2. Reklamacje mogą być przesyłane na adres e-mail Usługodawcy standardy@standardy.pl.

3. Usługodawca w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

4. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Użytkownika opisu reklamacji oraz danych kontaktowych, w tym adresu e-mail. Jeżeli Użytkownik posiada Konto Użytkownika, powinien podać w zgłoszeniu reklamacyjnym swój Login.