Konferencja "Standardy medyczne w praktyce neonatologicznej i pediatrycznej"

3 marca - 4 marca 2023

Do rozpoczęcia konferencji pozostało
0 0

dni

:
0 0

godz.

:
0 0

min.

:
0 0

sek.

Serdecznie zapraszamy!
konf-img

Standardy medyczne w praktyce neonatologicznej i pediatrycznej

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Serdecznie zapraszamy na XI edycję konferencji „Standardy medyczne w praktyce neonatologicznej i pediatrycznej”, która odbędzie się 3-4 marca 2023 r. w Hotelu Sheraton Grand Warsaw tym razem stacjonarnie, z czego ogromnie się cieszymy, ponieważ brakowało nam bezpośrednich spotkań z Państwem.

Państwa udział w poprzednich edycjach (stacjonarnych i tych online) oraz informacje zwrotne pozwalają twierdzić, że konferencja cieszy się Państwa uznaniem. Nasz sukces mierzymy zadowoleniem uczestników. Postaramy się spełnić oczekiwania i do realizacji Państwa propozycji tematycznych zaprosimy najlepszych wykładowców.

Podczas XI edycji spotkania dydaktyczno-naukowego nasze rozważania będą się koncentrować na zasygnalizowanych przez Państwa zagadnieniach, które zaprezentują eksperci różnych dyscyplin medycznych. Zgodnie z przyjętą przez nas praktyką, wszystkie omawiane problemy zostaną poparte opisami konkretnych przypadków. Jesteśmy przekonani, że bogata tematyka wykładów spełni oczekiwania neonatologów, pediatrów, lekarzy zatrudnionych w lecznictwie otwartym oraz zamkniętym. 

Serdecznie zapraszamy do Warszawy.
Do zobaczenia w marcu!
Zespół „Standardów Medycznych Pediatria” oraz koordynatorzy konferencji

Informacje ogólne

MIEJSCE OBRAD
Hotel Sheraton Grand Warsaw
ul. Bolesława Prusa 2 
00-493 Warszawa 

TERMIN
3-4 marca 2023 r.

Konferencja w formie stacjonarnej!

Opłaty do 30 stycznia 2023 r.:
450 zł brutto – koszty uczestnictwa
350 zł brutto – promocja dla AKTYWNYCH prenumeratorów czasopisma „Standardy Medyczne Pediatria”

Opłaty po 30 stycznia 2023 r.:
550 zł brutto – koszty uczestnictwa
450 zł brutto – promocja dla  AKTYWNYCH prenumeratorów czasopisma „Standardy Medyczne Pediatria”
700 zł brutto – opłata za uczestnictwo dokonana na konferencji

W przypadku gdy Uczestnik po dokonaniu opłaty konferencyjnej zrezygnuje z udziału w konferencji, organizator zwróci Uczestnikowi następującą kwotę:
a) 100% wpłaty – jeżeli rezygnacja nastąpiła do 30 dni przed rozpoczęciem konferencji
b) 50% wpłaty – jeżeli rezygnacja nastąpiła do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji
c) 20% wpłaty – jeżeli rezygnacja nastąpiła do 7 dni przed rozpoczęciem konferencji
Jeżeli rezygnacja nastąpi później niż 7 dni przed rozpoczęciem konferencji, organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

Noclegi:
Koszty noclegów Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. W sprawie rezerwacji i wyboru miejsc noclegowych należy kontaktować się bezpośrednio z recepcjami hoteli.

Preferencyjne ceny noclegów w Hotelu Sheraton Grand Warsaw:
– pokój jednoosobowy – 654 zł brutto/dobę
– pokój dwuosobowy – 589 zł brutto/dobę
Uwaga! Promocyjne ceny podane powyżej obowiązują tylko do 15 lutego 2023 r.!

Rezerwacja noclegu w preferencyjnej cenie tylko na stronie hotelu: https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1671028233887&key=GRP&app=resvlink

Opłaty za uczestnictwo prosimy dokonywać na konto bankowe o numerze: 
Alior Bank 032490 0005 0000 4530 9453 5258  W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko Uczestnika oraz miejsce zamieszkania.

Organizator zapewnia:
– udział w sesjach naukowych
– materiały konferencyjne
– poczęstunek podczas przerw kawowych i lunch
– certyfikat uczestnictwa wraz z punktami edukacyjnymi

Koordynatorzy Naukowi Konferencji

person-img

Maria Katarzyna Borszewska - Kornacka

Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Profesor Zwyczajny  Pediatrii i Neonatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego-emeryt

•    Pierwszy Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego założonej w 2002 roku w  Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej
•    Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego w latach 2011-2018
•    Konsultant Wojewódzki ds. neonatologii dla województwa mazowieckiego 2001-2018
•    Koordynator neonatologicznego programu Childrens’ Medical Care Fundation
•    Były Członek Zarządu Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci
•    Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji Bank Mleka Kobiecego Żałożyciel w 2012 roku i Prezes Fundacji Koalicja dla Wcześniaka, która jest członkiem EFCNI (The European Foundation for the Care of Newborn Infants ). 

Studia medyczne: specjalizacja z pediatrii i neonatologii, doktorat (1980 r.), habilitacja (1993 r.) w Akademii Medycznej w Poznaniu. Przez okres 28 lat praca w Klinice Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu kierowanej przez prof. dr hab. n med. Irenę Twardowską….
Tytuł, naukowy profesora 2000 r.
Od 2001 roku zatrudniona w Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawskim Uniwersytecie Medycznym) w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej
Liczne stałe zagraniczne w USA, Finlandii, Szwecji, Francji

Ogólna liczba publikacji – 625 w tym :
•    Prace oryginalne 122
•    Prace poglądowe 74
•    Rozdziały 25
•    Monografia 4
•    Komentarze 35
•    Doniesienia zjazdowe 131
•    Aktywny udział‚ w zjazdach i konferencjach 234

Nagrody i Odznaczenia
•    Złoty Krzyż Zasługi 2003
•    Medal  Prof. Jana Nielubowicza  Okręgowej Izby lekarskiej w Warszawie 
•    Medal Doktora Tytusa Chałubińskiego Facultas Academiae Medicae Varoviensis.
•    Medal Facultas Academica Medicinalis Varsoviae  2009
•    Nagroda zespołowa dydaktyczna Rektora I stopnia w 2005,2006 i 2007
•    Nagroda ministra Zdrowia i Opieki Społecznej „Za zasługi dla ochrony zdrowia”  8.11.2007
•    Złoty Krzyż Zasługi 23.04.2003
•    Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 17.09.2012
•    Nagroda Ministra Zdrowia „Standardy Opieki nad Noworodkiem w Polsce”2016
•    Medal Komisji Edukacji Narodowej 2017
•    Wizjonerzy Zdrowia  Nagroda Specjalna 2022

person-img

Justyna Czech-Kowalska

Dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska, prof. IPCZD
Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

  • Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, pediatra, specjalista neonatolog. 
    Zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”.  
  • W kręgu zainteresowań naukowych i klinicznych znajdują się zaburzenia gospodarki Ca-P i metabolizm kostny, żywienie noworodków i niemowląt (szczególnie urodzonych przedwcześnie), diagnostyka i leczenie wrodzonej oraz nabytej cytomegalii, a także patologii ośrodkowego układu nerwowego.
  • Badania ultrasonograficzne wykorzystuje w codziennej praktyce wykonując je u hospitalizowanych w Klinice noworodków, chętnie dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.
  • Brała aktywny udział w tworzeniu krajowych wytycznych dotyczących m.in. profilaktyki niedoborów witaminy D, żywienia noworodków urodzonych przedwcześnie oraz profilaktyki i leczenia zakażenia wirusem cytomegalii.
  • Zaangażowana jest również w działalność dydaktyczną, prowadzi wykłady na konferencjach naukowych, kursach doskonalących CMKP oraz dla studentów medycyny Uczelni Łazarskiego oraz UKSW.
  • Jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych, w tym rozdziałów w podręcznikach.
person-img

Anna Dobrzańska

Prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, specjalista II stopnia w dziedzinie pediatrii (1982) oraz neonatologii (1997), w 1978 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych, w 1994 – doktora habilitowanego. Odbyła szkolenia zagraniczne: w London Hammersmith Hospital (1989) u prof. Dubowitza, w paryskim Szpitalu Armand-Trousseau (1995) u prof. J. Costila i u prof. J. C. Gabilana. W 2009 roku uzyskała tytuł profesora.

•    profesor pediatrii i neonatologii
•    były Kierownik Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka 
•    przez 13 lat konsultant krajowym w dziedzinie pediatrii
•    członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych
•    członek Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk
•    członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
•    brała udział w projektach unijnych ( CHOP, EARNEST, NUTRIMENTHE)
•    jest autorka wielu prac naukowych (ponad 330 do końca 2018 r. ) opublikowanych w kraju i za granicą, z liczbą cytowań ponad 1000
•    redaktor podręcznika Pediatrii oraz wielu rozdziałów w podręcznikach i monografiach

Zainteresowania badawcze:
•    problematyka otyłości, żywienia dzieci , zasad suplementacji żelaza i witaminy D 
•    zagadnienia dotyczące zakażeń wewnątrzmacicznych i chorób wrodzonych u noworodków

Odznaczenia za działalność społeczną i zawodową: 
•    Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
•    nagroda Białego Kruka Fundacji „Promocja Zdrowia”
•    Medal Józefa Brudzińskiego
•    Złoty Medal za Zasługi dla Harcerstwa Polskiego
•    srebrna odznaka „Przyjaciel Harcerstwa”
•    odznaczenie PTP Gloria Pediatrica i Oskar Polskiej Pediatrii.

Prof. Anna Dobrzańska znalazła się na Liście Stu 2018 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie, na której zajęła 52. miejsce.

person-img

Łukasz Obrycki

Dr n. med. Łukasz Obrycki
Adiunkt w Klinice Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego IP-CZD

Specjalista nefrologii dziecięcej, w trakcie specjalizacji z transplantologii klinicznej.
Zastępca Redaktora Naczelnego "Standardów Medycznych Pediatria".
Autor i współautor ponad 130 prac oryginalnych, poglądowych i doniesień zjazdowych z zakresu nefrologii dziecięcej i hipertensjologii, m.in. międzynarodowych norm długości nerek  oraz wytycznych postępowania w nadciśnieniu tętniczym u dzieci i młodzieży.
 

person-img

Piotr Socha

Prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
Dyrektor ds. naukowych Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
Kierownik oddziału w Klinice  Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii  Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Pediatra, gastroenterolog
Były przewodniczący Komitetu Hepatologicznego Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci- ESPGHAN oraz członek Zarządu tego towarzystwa (2010-2013)
Były stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, otrzymał nagrodę Johna Harries’a przyznaną przez ESPGHAN w 1995 r.
Były przewodniczący Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
Opublikował ponad 270 pełnych recenzowanych prac, ponad 30 rozdziałów w podręcznikach (w tym 5 książkach o zasięgu międzynarodowym) 

Prelegenci

person-img
Maria Katarzyna Borszewska - Kornacka
person-img
Dorota Bulsiewicz
person-img
Justyna Czech-Kowalska
person-img
Agnieszka Grzyb
person-img
Ewa Helwich
person-img
Teresa Jackowska
person-img
Kinga Kowalczyk
person-img
Ernest Kuchar
person-img
Ryszard Lauterbach
person-img
Patryk Lipiński
person-img
Anna Niezgoda
person-img
Łukasz Obrycki
person-img
Lidia Popek
person-img
Piotr Socha
person-img
Hanna Szajewska
person-img
Aleksandra Wesołowska
person-img
Bartłomiej Zalewski

Program konferencji

    Piątek, 3 marca 2023 r.  
08:00 08:55 Rejestracja Uczestników  
08:55 09:00 Otwarcie konferencji  
09:00 09:20 Dysforia płci u dzieci i młodzieży - na ile zaburzenie a na ile moda? - wykład inauguracyjny prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz
09:20 09:25 Dyskusja  
    Sesja I  
09:25 09:45 Pacjent z depresją i/lub myślami samobójczymi w gabinecie pediatry – jak postępować dr n. med. Lidia Popek
09:45 09:50 Dyskusja  
09:50 10:10 Wcześniak w gabinecie pediatry - o czym należy pamiętać dr n. med. Dorota Bulsiewicz
10:10 10:15 Dyskusja  
10:15 10:35 Dziecko z nadciśnieniem tętniczym w gabinecie POZ - najczęstsze problemy diagnostyczne dr n. med. Łukasz Obrycki
10:35 10:40 Dyskusja  
10:40 11:00 Bilanse zdrowia dziecka w POZ - co nowego? dr n. med. Bartłomiej Zalewski
11:00 11:05 Dyskusja  
11:05 11:35 Przerwa kawowa  
    Sesja II  
11:35 11:55 Praktyczny wybór mlek modyfikowanych dla zdrowych niemowląt – czym się kierować prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
11:55 12:00 Dyskusja  
12:00 12:20 Zalecenia żywieniowe dla kobiet w czasie laktacji prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
12:20 12:25 Dyskusja  
12:25 12:45 Nowy kalendarz szczepień - na jakie zmiany czekamy? prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
12:45 12:50 Dyskusja  
12:50 13:10 TBA  
13:10 13:15 Dyskusja  
13:15 13:35 TBA - Wykłąd sponsorowany firmy Astra Zeneca prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
13:35 13:40 Dyskusja  
13:40 14:30 Przerwa lunchowa  
    Sesja III  
14:30 14:40 Wręczenie nagród za najlepsze prace opublikowane w SMP w 2022 r.  
14:40 14:45 Dyskusja  
14:45 15:05 TBA  dr hab. n. med. Ernest Kuchar
15:05 15:10 Dyskusja  
15:10 15:30 Szczepienia w profilaktyce zakażeń dróg oddechowych dr hab. n. med. Ernest Kuchar
15:30 15:35 Dyskusja  
15:35 15:55 Suplementy diety, kiedy i jak stosować na przykładzie probiotyków - Wykład sponsorowany firmy Bayer prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
15:55 16:00 Dyskusja  
16:00 16:20 Nowe podejście do leczenia kaszlu dr hab. n. med. Ernest Kuchar
16:20 16:25 Dyskusja  
16:25 16:45 Przerwa kawowa  
    Sesja IV  
16:45 17:05 Co nowego w profilaktyce cytomegalii wrodzonej? dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska, prof. IPCZD
17:05 17:10 Dyskusja  
17:10 17:30 Płynoterapia w praktyce okiem neonatologa dr n. med. Dorota Bulsiewicz
17:30 17:35 Dyskusja  
17:35 17:55 Zasad żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych - najnowsze wytyczne

dr hab. n. o zdr. Aleksandra Wesołowska 

17:55 18:00 Dyskusja  
    Zakończenie konferencji  
    Sobota, 4 marca 2023 r.  
08:50 08:55 Otwarcie konferencji  
    Sesja V  
08:55 09:15 Nowe wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji – zmiany w postępowaniu u dzieci i młodzieży dr Agnieszka Grzyb
09:15 09:20 Dyskusja  
09:20 09:40 Zaburzenia rytmu serca u noworodka - zanim zadzwonisz po kardiologa dr n. med. Anna Niezgoda
09:40 09:45 Dyskusja  
09:45 10:05 Postępowanie z noworodkiem z nierozpoznaną prenatalnie wadą serca - poradnik dla neonatologów i pediatrów dr Edyta Ryciak
10:05 10:10 Dyskusja  
10:10 10:30 Kiedy podejrzewać wrodzoną chorobę metaboliczną - przewodnik dla lekarza pediatry dr hab. n. med. Patryk Lipiński
10:30 10:35 Dyskusja  
10:35 10:55 TBA  
10:55 11:00 Dyskusja  
11:00 11:20 Przerwa kawowa  
    Sesja VI  
11:20 11:40 Krew w stolcu – przewodnik diagnostyczny dla pediatry prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
11:40 11:45 Dyskusja  
11:45 12:05 Dziecko czy pies? Kontrowersje wokół diagnostyki i leczenia chorób pasożytniczych u dzieci dr n. med. Jolanta Popielska
12:05 12:10 Dyskusja  
12:10 12:30 Diagnozowanie i nowoczesne leczenie pacjenta z krzywica hipofosfatemiczna sprzezona z chromosomem X - Wykład sponsorowany firmy Swixx BioPharma dr n. med. Izabela Michałus
12:30 12:35 Dyskusja  
12:35 12:55 Postępowanie u pacjenta ze świeżym rozpoznaniem cukrzycy dr n. med. Marta Wysocka-Mincewicz
12:55 13:00 Dyskusja  
13:00 13:20 Przerwa kawowa  
    Sesja VII  
13:20 13:40 Czy reakcja zapalna w ośrodkowym układzie nerwowym ogranicza efekty hipotermii terapeutycznej? prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach
13:40 13:45 Dyskusja  
13:45 14:05 Praktyczne podejście do problemów urologicznych w gabinecie pediatry dr Kinga Kowalczyk
14:05 14:10 Dyskusja  
14:10 14:30 Rola lekarza POZ w organizacji opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi prof. dr hab. n. med. Krystyna Chrzanowska
14:30 14:35 Dyskusja  
14:35 14:55 Kontrowersje w opiece paliatywnej/procedura DNR i protokół AND – kiedy i jak stosować dr n. med. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz
14:55 15:00 Dyskusja  
    Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów  

Patronaty


Zarejestruj się - Elektroniczny formularz rejestracji


Adres

Dane do faktury

Sposób płatności

* - pola wymagane

Organizator

Media-Press Sp. z.o.o.
01-381 Warszawa
ul. Powstańców Śląskich 26a
tel: 22 487 12 80

Opiekun biznesowy

Agnieszka Marcisz
Dyrektor marketingu i sprzedaży
mobile: 519 159 582
e-mail: agnieszka.marcisz@standardy.pl

Katarzyna Dolecka
Asystentka działu marketingu i sprzedaży
mobile: 519 159 581
e-mail: katarzyna.dolecka@standardy.pl