swiper-img

Nasze konferencje

4-5 marca 2022 r. Hotel Sheraton Grand Warsaw w Warszawie

X JUBILEUSZOWĄ edycję konferencji
„Standardy medyczne w praktyce neonatologicznej i pediatrycznej”