Aktualny numer
Pediatria nr 5/2020
KUP PRENUMERATĘ
Postępowanie z noworodkiem przy podejrzeniu/potwierdzeniu zakażenia SARS-CoV-2 u matki oraz z noworodkiem zakażonym wirusem SARS-CoV-2. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i Krajowego Nadzoru w Dziedzinie Neonatologii
Leczenie epizodów migreny u dzieci i młodzieży – wytyczne AAN i AHS
Niedożywienie u dzieci w czasie pandemii COVID-19
Zaburzenia rozwoju u dzieci. Część 1: Praktyczne wskazówki dotyczące postępowania diagnostycznego i terapeutycznego
Atrezja dróg żółciowych – obraz kliniczny i aktualne poglądy na etiopatogenezę
Stosowanie alprostadylu u noworodków z przewodozależnymi wadami wrodzonymi serca – praktyczne porady
Dziedziczne zapalenie trzustki
Wpływ cesarskiego cięcia i innych czynników warunkujących skład mikrobioty jelitowej u noworodków na ich stan zdrowia w przyszłości
Wrodzone zaburzenia glikozylacji białek
Aktualne zastosowania tlenoterapii hiperbarycznej u dzieci
Urazy głowy u dzieci – diagnostyka i postępowanie w SOR
Zespół Tourette’a
Wpływ glutenu i kazeiny na funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – aktualny stan wiedzy
Nerwiak zarodkowy współczulny: objawy kliniczne i wczesne rozpoznawanie
Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży
Probiotyki w zapobieganiu zakażeniom dróg oddechowych i ich leczeniu
Nietolerancja laktozy w populacji dziecięcej – patogeneza, epidemiologia, diagnostyka i leczenie
Autoimmunologiczne zespoły wielogruczołowe
Ocena wiedzy kobiet w ciąży i w okresie laktacji na temat roli diety w rozwoju dziecka
10-miesięczna dziewczynka z trudnościami w karmieniu i nieprawidłowymi przyrostami masy ciała – opis przypadku
Pacjent po splenektomii – studium przypadku
SERCE TRÓJPRZEDSIONKOWE
WRODZONY ZESPÓŁ OŚRODKOWEJ HIPOWENTYLACJI (KLĄTWA ONDYNY)
PRZETRWAŁA ZATOKA MOCZOWO-PŁCIOWA
CHOROBA WILSONA
CHOROBA CUSHINGA
Nowe badania! Ibuprofen a pacjenci z COVID-19
Postępowanie z noworodkiem przy podejrzeniu/potwierdzeniu zakażenia SARS-CoV-2 u matki oraz z rozpoznaniem zakażenia SARS-CoV-2
"Borelioza i KZM w pytaniach i odpowiedziach" - rozmowa z drem hab. n. med. Ernestem Kucharem
Postępowanie przy podejrzeniu zakażenia SARS-CoV-2 u noworodka i postępowanie w przypadku noworodków matek zakażonych lub z podejrzeniem COVID-19 - zalecenia