Redakcja

Adres redakcji:

ul. Powstańców Śląskich 26a, 
01-381 Warszawa

tel. 22 487-12-80

 

Redaktor naczelny:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Socha (p.socha@ipczd.pl) − Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut „Pomnik − Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

 

Zastępca redaktora naczelnego:

Dr n. med. Łukasz Obrycki (l.obrycki@ipczd.pl) – Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut „Pomnik − Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

 

Koordynator naukowy:

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin (m.litwin@ipczd.pl) − Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut „Pomnik − Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

 

Redakcja:

Lek. Jędrzej Sarnecki (jedrzej.sarnecki@standardy.pl) – Zakład Diagnostyki Obrazowej, Instytut „Pomnik − Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

 

Sekretarz redakcji:

Jacek Kuczyński (jkuczynski@standardy.pl);

 

Korektor:

Katarzyna Sosnowicz (katarzyna.sosnowicz@standardy.pl)

 

Editorial team of “Standardy Medyczne Pediatria” 
 
• Editor in chief: prof. dr hab. n. med. Piotr Socha (p.socha@ipczd.pl) − Department of Gastroenterology, Hepatology, Nutritional Disorders and Pediatrics, Children's Memorial Health Institute, Warsaw, Poland;

• Deputy editor in chief: dr n. med. Łukasz Obrycki (l.obrycki@ipczd.pl) – Department of Nephrology, Kidney Transplantation and Hypertension, Children's Memorial Health Institute, Warsaw, Poland;

• Scientific coordinator: prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin (m.litwin@ipczd.pl) − Department of Nephrology, Kidney Transplantation and Hypertension, Children's Memorial Health Institute, Warsaw, Poland;

• Editor: lek. Jędrzej Sarnecki (jedrzej.sarnecki@standardy.pl) – Department of Diagnostic Imaging, Children's Memorial Health Institute, Warsaw, Poland;

• Journal secretary: Jacek Kuczyński (jkuczynski@standardy.pl);

• Language editor: Katarzyna Sosnowicz (katarzyna.sosnowicz@standardy.pl). 

Adres redakcji:

ul. Powstańców Śląskich 26a, 
01-381 Warszawa

tel. 22 487-12-80

 

Redaktor naczelna:

Anna Dobrzańska

 

Redakcja:

Łukasz Obrycki

lukasz.obrycki@standardy.pl

Jędrzej Sarnecki

jedrzej.sarnecki@standardy.pl

 

Sekretarz redakcji:

Jacek Kuczyński

jkuczynski@standardy.pl

Katarzyna Sosnowicz - korekta

Adres redakcji:

ul. Powstańców Śląskich 26a, 
01-381 Warszawa

tel. 22 487-12-80

 

Redaktor naczelny:

Maciej Bagłaj

 

Redakcja:

Sylwester Gerus

sylwestergerus@gazeta.pl

 

Sekretarz redakcji:

Jacek Kuczyński

jkuczynski@standardy.pl

Katarzyna Sosnowicz - korekta

Adres redakcji:

ul. Powstańców Śląskich 26a,
01-381 Warszawa

tel. 22 487-12-80

 

Redakcja:

Jarosław Kwiecień

Jędrzej Sarnecki

jedrzej.sarnecki@standardy.pl

 

Sekretarz redakcji:

Jacek Kuczyński

jkuczynski@standardy.pl

Katarzyna Sosnowicz - korekta