Editorial policy and ethical considerations

Zasady publikacji, recenzji oraz zasady etyczne
Editorial policy and ethical considerations
Oświadczenie autora
Author`s declaration