KONTAKT

Dane kontaktowe :

Media-Press Sp. z.o.o.
01-381 Warszawa
ul. Powstańców Śląskich 26a

tel. 22 487 12 80
e-mail: standardy@standardy.pl

Reklama - Bank Pekao SA,
Numer rachunku: 30 1240 6292 1111 0010 4456 9876

Prenumerata - Alior Bank SA,
Numer rachunku: 31 2490 0005 0000 4600 7149 9538