Ochrona danych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ze względu na obowiązujące Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wymagane w krajach członkowskich Unii Europejskiej, realizując obowiązek informacyjny, wynikający z tego rozporządzenia, Wydawnictwo Media-Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Powstańców Śląskich 26A, 01-381 Warszawa, informuje, że:

 1. Jest Administratorem Danych Osobowych
 2. Państwa dane przetwarzamy na podstawie udzielonej nam przez Państwa zgody. Przysługuje Państwu prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie w przeszłości.
 3. Dane przetwarzamy w celu:
 4. Marketingu własnych produktów i usług (wydawnictwo naukowe, czasopisma, księgarnia)
 5. Organizacji konferencji (również w przyszłości)
 6. Informacyjnym o konferencjach organizowanych przez naszych partnerów
 7. Przesyłania sondaży/ankiet dotyczących działalności Administratora Danych
 8. Jako Administrator Danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Państwa danych w tym celu.
 9. Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych.
 10. Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że możemy w oparciu o informacje o Państwu tworzyć profile preferencji naszych klientów i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas Państwo otrzymujecie. Zapewniamy, że nie przetwarzamy Państwa danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka.
 11. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Państwa praw, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne, informatyczne, teleinformatyczne oraz organizacyjne
  2. dostawcom usług prawnych, doradczych i księgowych
  3. usługodawcom, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora tj. przewoźnikom / dostawcom/ kurierom
  4. upoważnionym pracownikom Administratora
 12. Zakres danych jakie przetwarzamy to:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres do korespondencji
  3. Dane do wysyłki
  4. Adres email (w celu przesłania materiałów dotyczących konferencji, oraz informacji o przyszłych wydarzeniach organizowanych przez Media-Press)
  5. Telefon kontaktowy (w celu zapewnienia możliwości kontaktu, np. o wprowadzonych zmianach wydarzenia)
  6. Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT
  7. Numer prawa wykonywania zawodu (opcjonalnie)
  8. Tytuł naukowy (opcjonalnie)
  9. Specjalizacja (opcjonalnie)
 13. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania usługi jaką jest organizacja konferencji, zakup produktów wydawnictwa.
 14. Państwa dane osobowe w celach zawartych w pkt. 3, będziemy przetwarzać do czasu otrzymania od Państwa żądania ich usunięcia. Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Jako administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do Państwa danych, możecie Państwo je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Media-Press sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami: iod@standardy.pl .

Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.