O wydawnictwie

Misją czasopisma Standardy Medyczne Pediatria jest prezentowanie postępów nauk medycznych oraz rozpowszechnianie zasad postępowanie diagnostycznego i leczniczego w oparciu o aktualną wiedzę medyczną, standardy i wytyczne oraz stanowiska ekspertów. 

Wydawnictwo Media Press Sp. z o.o.:

  • od 1999 roku wydaje czasopismo ,,Standardy Medyczne Pediatria” - misją czasopisma jest prezentowanie postępów nauk medycznych oraz rozpowszechnianie zasad postępowanie diagnostycznego i leczniczego w oparciu o aktualną wiedzę medyczną, standardy i wytyczne oraz stanowiska ekspertów,
  • książki, podręczniki i poradniki,
  • jest organizatorem konferencji Standardy Medyczne w Praktyce Neonatologicznej i Pediatrycznej (od 2013 roku)
  • posiada stronę interentową https://www.standardy.pl/, na której użytkownicy mają:
  1. dostęp do najważniejszych wiadomości z dziedziny medycyny, doniesień ze świata, najnowszych standardów i  wytycznych, 
  2. możliwość kupienia pojedynczych artykułów, numerów, prenumeraty, wydań specjalnych, książek i innych publikacji.