Siatki centylowe wysokości, masy ciała i wskaźnika masy ciała dzieci i młodzieży w Polsce – wyniki badania OLAF

dr hab. Mieczysław Litwin, lek. med. Zbiegniew Kułaga, Agnieszka Różdżyńska, Iwona Palczewska, mgr Aneta Grajda,