Pediatria 2 | 2017

SPIS TREŚCI

Polskie wytyczne leczenia żywieniowego w nieswoistych chorobach zapalnych jelit u dzieci. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci.

Małgorzata Matuszczyk, Agnieszka Gawecka, Urszula Grzybowska-Chlebowszczyk, Janusz Książyk, Dariusz Lebensztejn, Katarzyna Popińska, Hanna Romanowska, Małgorzata Sładek, Piotr Socha, Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, Magdalena Świder, Ewa Toporowska-Kowalska, Jarosław Walkowiak, Jarosław Kierkuś,
Pediatria 2 | 2017

Świerzb i wszawica u dzieci − aktualne zasady postępowania

Iwona Flisiak, Paulina Kiluk,
Pediatria 2 | 2017

Stany nagłe w onkologii i hematologii dziecięcej

Katarzyna Derwich, Paulina Szymańska,
Pediatria 2 | 2017

Sepsa i wstrząs septyczny u dzieci − aktualne standardy postępowania

Marzena Zielińska, Stanisław Zieliński, Alicja Bartkowska-Śniatkowska,
Pediatria 2 | 2017

Wpływ wybranych czynników środowiskowych na tolerancję pokarmową

Elżbieta Pac-Kożuchowska, Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz, Paulina Krawiec,
Pediatria 2 | 2017

Przetrwały przewód tętniczy

Robert Sabiniewicz,
Pediatria 2 | 2017

Sercowo-płucny test wysiłkowy u dzieci

Natalia Rogińska, Anna Turska-Kmieć, Grażyna Brzezińska-Rajszys,
Pediatria 2 | 2017

17-letnia pacjentka z bólami brzucha i nawracającymi epizodami niedrożności przewodu pokarmowego – opis przypadku

Katarzyna Górowska-Kowolik, Andrzej Dubik, Majka Jaszczura, Jarosław Kwiecień,
Pediatria 2 | 2017