Krzywica witamino-D-zależna typu I – trudności diagnostyczne, opis przypadku


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Artykuł dotyczy trudności diagnostycznych krzywicywitamino-D-zależnej typu I.Autorzy prezentują opis przypadku, omawiają aspektykliniczne, biochemiczne, radiologiczne i diagnostykęróżnicową genetycznie uwarunkowanych postaci krzywicy,które nie odpowiadają na leczenie witaminą D3.

Abstract:

The article focuses on diagnostic difficulties of vitaminD-dependent rickets type I.Authors present case report, describe the clinical, biochemical,radiological aspects, differential diagnosis ofgenetic rickets, which is characterized by no response toa dose of vitamin D that would cure vitamin D deficiency.author-image

Jolanta Sykut-Cegielska

author-image

lek. med. Małgorzata Średzińska