Czy i kiedy wierzyć publikacjom naukowym?


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule podsumowano najważniejsze zagadnienia związane z publikacjami naukowymi. Wiedza na temat wiarygodnych źródeł danych naukowych
oraz kryteriów oceny publikacji medycznych jest przydatna nie tylko dla badaczy zajmujących się nauką czynnie, lecz także dla wszystkich lekarzy i innych
pracowników ochrony zdrowia korzystających z piśmiennictwa medycznego.

Abstract:

This paper briefly summarizes issues with research papers. Knowledge on tracking down the best evidence and critical appraisal is essential not only for
scientists, who are actively involved in research, but for all clinicians and health care professionals.author-image

Jan Łukasik

author-image

Hanna Szajewska