Zespół CHARGE – analiza fenotypu jedenastu pacjentów z heterozygotyczną mutacją w genie CHD7

Anna Bolanowska-Tyszko, Krzysztof Szczałuba, Agnieszka Stembalska,