SERCE TRÓJPRZEDSIONKOWE

Agnieszka Boruc, Alicja Mirecka-Rola,