Leczenie pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni w ramach programu lekowego w Polsce

prof. dr hab. Katarzyna Kotulska, Lucyna Muller, Anna Dobrzycka-Ambrożewicz,