Czerwone oko u dzieci


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Czerwone oko u dzieci jest zmianą w narządzie wzroku, z którą spotykają się zarówno lekarze pediatrzy, jak i okuliści. Jest głównym sygnałem stanu zapalnego
oka. Objawom czerwonego oka mogą towarzyszyć: przekrwienie gałki ocznej, światłowstręt, obecność wydzieliny, swędzenie oczu, niekiedy obniżenie
ostrości wzroku. W pracy przedstawiono etiologię, objawy kliniczne, diagnostykę (w tym różnicową) czerwonego oka. Opisano jednostki chorobowe,
w których objawy czerwonego oka występują najczęściej u dzieci, w tym: zapalenia spojówek infekcyjne, nieinfekcyjne oraz choroby układowe z objawem
czerwonego oka.

Abstract:

The red eye in children is a change in the organ of vision that both pediatricians and ophthalmologists meet. It is the cardinal sign of ocular inflammation.
The symptoms of red eye include redness, photophobia, eye discharge, itching, sometimes lowering visual acuity. The work presents etiology, clinical manifestations,
diagnostics, including differential red eye. The disease units where the symptoms of the red eye are most common in children are described, infectious
conjunctivitis, and non-infectious and other diseases of the eye and systemic diseases with a red eye symptom.


8 zł

author-image

Mirosława Grałek