Czas pandemii – skutki izolacji dzieci i młodzieży


Słowa kluczowe / Keywords:


Streszczenie:

Czas pandemii SARS-CoV-2 (ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), wywołującego ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 (ang. coronavirus disease,2019), jest niewątpliwie sytuacją nadzwyczajną i wymagającą ponadstandardowego rozpoznawania i działania. Naukowcy, wskazując globalny wymiar pandemii i jej przełomowe znaczenie dla współczesnego świata, sugerują nawet, że to rok 2020 zostanie ostatecznie uznany za faktycznie rozpoczynający wiek XXI. Pandemia niesie za sobą istotne i dotąd niespotykane wyzwania dla systemów poszczególnych państw całego świata. Jednocześnie zauważamy, że zatrzymała ona świat współczesny, rozpędzony w niespotykanym dotąd tempie.

Abstract:

None

author-image

Marek Michalak