Pacjent z zaburzeniami czynnościowymi w gabinecie pediatry – rola interwencji żywieniowych


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego u niemowląt i małych dzieci to jedna z najczęstszych przyczyn zgłaszania się do lekarza pediatry oraz gastroenterologa. Są one uwarunkowane wieloczynnikowo; wśród tych czynników niewątpliwą rolę odgrywają: niedojrzałość przewodu pokarmowego, zaburzenia czucia trzewnego, zmiana składu mikrobioty jelitowej, czynniki dietetyczne i/lub psychosocjalne. W pracy przedstawiono opisy przypadków oraz omówienie teoretyczne najczęściej występujących zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego u niemowląt i małych dzieci.

Abstract:

Gastrointestinal motility disorders in infants and young children are one of the most common reasons for visiting paediatricians and gastroenterologists. They are affected by several factors, including the immaturity of the gastrointestinal tract, disturbances of visceral sensation, changes in the composition of the intestinal microbiota, and dietary and/or psychosocial factors. The paper presents case reports and a theoretical discussion of the most common gastrointestinal motility disorders in infants and young children.author-image

Sabina Więcek