Rola preparatów 5-ASA w leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit u dzieci


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Wybór odpowiedniego algorytmu postępowania w leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit (NZJ) zależy od rozległości i aktywności choroby. U większości pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) przebieg jest łagodny do umiarkowanego, a ponad 90% z nich jest leczonych preparatami kwasu 5-aminosalicylowego (5-ASA).
Leczenie NZJ aminosalicylanami zostało uznane za jedno z najbezpieczniejszych i najbardziej uniwersalnych, ponieważ leki te można podawać w wielu postaciach oraz leczyć zlokalizowane zapalenie z niewielką liczbą działań niepożądanych.
W artykule skoncentrowano się na zastosowaniu w leczeniu NZJ preparatów 5-ASA. Uwzględniono ich właściwości chemiczne i farmaceutyczne, a także porównano te preparaty z innymi lekami wykorzystywanymi w terapii NZJ.

Abstract:

The choice of an appropriate treatment algorithm in inflammatory bowel disease (IBD) depends on the extent and activity of the disease. Majority of patients with ulcerative colitis (UC) present with mild to moderate course of disease, and more than 90% of them are treated with 5-amino salicylic acid
(5-ASA).
The treatment of IBD with aminosalicylates has been recognized as one of the safest and most versatile due to many forms of their administration and treatment of localized inflammation with good safety profile.
This review focuses on the use of 5-ASA in the treatment of IBD, including its chemical and pharmaceutical properties, as well as comparison with other drugs used in IBD.


10 zł

author-image

Jarosław Kierkuś

author-image

Edyta Derda

author-image

Edyta Szymańska