Ostry niemowlęcy obrzęk krwotoczny – opis przypadku


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Ostry niemowlęcy obrzęk krwotoczny (ang. acute hemorrhagic edema of infancy, AHEI) to rzadkie leukocytoklastyczne zapalenie drobnych naczyń krwionośnych, które dotyka dzieci do 2. roku życia. Objawia się nagłym wystąpieniem zmian skórnych o charakterze małych rumieniowych plamek lub grudek, które w ciągu 24-48 godz. rozwijają się w dobrze odgraniczone, rozetowe, medalionopodobne wybroczyny zlokalizowane głównie na twarzy, małżowinach usznych i kończynach. Jest to choroba o łagodnym przebiegu, niepozostawiająca trwałych następstw, jednak ze względu na manifestację kliniczną wymaga pilnego różnicowania z jednostkami chorobowymi o możliwie groźnym przebiegu.
W artykule opisano przypadek 6-miesięcznego chłopca z AHEI oraz skupiono się na diagnostyce różnicowej, ze szczególnym uwzględnieniem zapalenia naczyń związanego z IgA (ang. IgA vasculitis, IgAV; dawniej: choroba Schönleina i Henocha).

Abstract:

Acute Hemorrhagic Edema of Infancy (AHEI) is a rare small vessel leucocytoclastic vasculitis affecting children under 2 years old. AHEI presents with a sudden occurrence of small erythematous macules or papules, which within 24-48 hours progress to large, well-defined, target-shaped, medallion-like ecchymoses affecting mostly the face, ear lobes and extremities. It is a disease with a benign course, leaving no lasting consequences, but because of its clinical manifestation needs to be urgently differentiated from diseases that have potentially severe outcomes.
In the article we present a case of a 6-month-old boy with AHEI, concentrating on a differential diagnosis with particular emphasis on IgA vasculitis (previously known as Schönlein-Henoch disease).


12 zł

author-image

Natalia Kąkol

author-image

Elwira Olińska

author-image

Tomasz Spychalski