Zakażenia RSV u dzieci w Polsce


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Artykuł jest opracowaniem publikacji przygotowanej przez grupę ekspertów dotyczącej zakażeń syncytialnym wirusem oddechowym (ang. respiratory syncytial virus, RSV) u polskich dzieci.

Standardy Medyczne/Pediatria, 2023, T. 20, 649-652

Abstract:

The article summarizes a publication prepared by a team of experts on respiratory syncytial virus (RSV) infections in Polish children.

 

Standardy Medyczne/Pediatria, 2023, T. 20, 649-652

Treść:

Opracowanie na podstawie: Borszewska-Kornacka MK, Mastalerz-Migas A, Nitsch-Osuch A i wsp. Respiratory Syncytial Virus
Infections in Polish Pediatric Patients from an Expert Perspective. Vaccines 2023;11:1482.author-image

Jan Koziej