Przegląd systematyczny i metaanaliza badań z randomizacją dotyczących miejscowego leczenia atopowego zapalenia skóry


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Artykuł jest opracowaniem przeglądu systematycznego i metaanalizy sieciowej uwzględniających badania kliniczne z randomizacją (ang. randomized
controlled trials, RCT), w których oceniano skuteczność miejscowego leczenia atopowego zapalenia skóry (AZS).
Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 133-141

Abstract:

The article summarizes the systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials (RCTs) that evaluated the efficacy of topical
treatment of atopic dermatitis (AD).
Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 133-141


12 zł

author-image

Jan Koziej