Alergia na pokarm – kto pyta nie błądzi. Podstawowe kroki diagnostyczno-terapeutyczne.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Niepożądane reakcje na pokarm u dzieci zamieszkałych w krajach wysoko uprzemysłowionych występują z częstością 0,5–3%. Klinicznie alergia na pokarm najczęściej manifestuje się objawami skórnymi, z układu pokarmowego lub oddechowego i może być wynikiem reakcji IgE-zależnych i/lub IgE-niezależnych. W rozpoznawaniu alergii na pokarm podstawowe znaczenie ma dobrze przeprowadzony wywiad oraz doustne próby prowokacji alergenami pokarmowymi.

Abstract:

Adverse immune responses to foods affect approximately 0.5–3% of children in westernized countries. Food-induced allergic reactions are responsible for a variety of symptoms and disorders involving the skin, gastrointestinal and respiratory tracts, and can beattributed to IgE-mediated and/or non-IgE-mediated mechanisms. Diagnosis requires a careful medical history, and, in many cases, an oral food challenge.author-image

Piotr Dziechciarz