Różnicowanie zakaźnych chorób wysypkowych u dzieci.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Wiele chorób zakaźnych, szczególnie wirusowych, przebiega z wysypką. Często jest ona wiodącym objawem choroby. W niektórych sytuacjach charakter wysypki jest tak typowy, że pozwala na podstawie wywiadu, obrazu klinicznego, bez dodatkowych badań diagnostycznych postawić rozpoznanie i wdrożyć odpowiednie postępowanie. W wielu przypadkach nawet doświadczony lekarz ma wątpliwości, czy zmiany skórne są wywołane przez czynniki zakaźne. W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące charakteru zmian skórnych występujących w chorobach zakaźnych wieku dziecięcego, z uwzględnieniem etiologii i epidemiologii.

Abstract:

Many infections, particularly viral, manifest with exanthema. It can be a main presentation of a disease. The character of skin lesions is sometimes so typical that diagnosis is made onthe base of history and clinical picture, without diagnostic tests. In many cases even experienced physician has doubts if exanthema is caused by infectious agents. We discuss exanthemas occurring in the course of infectious diseases with etiology and epidemiology of them.author-image

Ewa Duszczyk

author-image

Ewa Talarek