Szczepienia dzieci w medycynie podróży.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Rodziny z małymi dziećmi coraz częściej podróżują do regionów tropikalnych, krajów rozwijających się. Pobyt w krajach tropikalnych istotnie zwiększa ryzyko nabycia choroby zakaźnej. Ryzyko zależy od regionu świata, długości i charakteru pobytu. Egzotycznym podróżom nie zawsze towarzyszy świadomość zagrożeń zdrowotnych. Rodzice coraz częściej proszą lekarzy o porady zdrowotne i opracowanie odpowiedniej profilaktyki. Odpowiednio dobrana profilaktyka, w tym szczepienia ochronne, mogą zmniejszyć ryzyko zachorowania na chorobę zakaźną.

Abstract:

Families with young children more often travel to the tropics and developing countries. Stay in those countries substantially increases a risk of acquiring of an infectious disease. The risk depends on a region, a length and character of visit. More and more frequently parents ask doctor for advice and planning of proper prophylaxis. Proper prophylaxis, including vaccinations, can decrease a risk of infectious diseases.author-image

Ewa Duszczyk