Celiakia - choroba, o której musimy często pamiętać


Słowa kluczowe / Keywords:



Streszczenie:

Celiakia jest enteropatią o podłożu immunologicznym wywołaną przez gluten pokarmowy. Występuje w populacji ogólnej z częstością 1:160. Nadalu większości chorych pozostaje nierozpoznana. W pracy przedstawiono nowe propozycje dotyczące nomenklatury chorób związanych z glutenem orazróżnych postaci klinicznych celiakii (definicje z Oslo). Jednocześnie szeroko omówiono aktualne dane kliniczne dotyczące objawów nieklasycznych oraz schorzeń związanych z celiakią.

Abstract:

Coeliac disease is an immune-mediated enteropathy triggered by the exposure to dietary gluten. The disease affects 1 in 160 of the general population. The majority of cases remain undiagnosed. The paper presents a proposition of the new classification of gluten-related disorders and the revised nomenclature of different forms of coeliac disease (‘the Oslo definitions’). The author focuses on current knowledge of non-classical signs and conditions associated with the disease.



author-image

Anna Szaflarska-Popławska